1:

DNB finansierer bærekraftig vekst

16. november 2020

På fjorårets lansering av BDOs bransjeanalyse for bygg- og anleggsbransjen presenterte Olav T. Løvstad i DNB sine tanker om finansiering av eiendom og bankens vurderingskriterier for grønne lån. Samfunnsansvar og bærekraft har siden den gang bare blitt forsterket som en helt sentral del av bankens risikovurdering. Derfor tok vi en prat med Olav og hans kolleger i seksjon Eiendom og entreprenør i DNB.

 

Bilde av Olav T. Løvstad i DnB

Olav T. Løvstad, leder for Seksjon eiendom og entreprenør i DNB

DNB er som långiver og investor bevisst sitt samfunnsansvar og hvilke muligheter banken har til å påvirke positivt. For DNB handler samfunnsansvar om hvordan banken skaper verdier for alle sine interessenter på en samfunnsmessig bærekraftig måte. 

- Banken skal investere i og låne ut penger til de selskapene som er fremtidsrettede, og både DNB og samfunnet er tjent med at det er de bærekraftige prosjektene som vinner frem, sier Olav T. Løvstad, leder for Seksjon eiendom og entreprenør i DNB.

DNB ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av bygg- og anleggsbransjen. Som landets største bank har DNB stor påvirkningskraft. ESG (Environmental, Social, Governance) brukes av banken for å sikre at kredittgivningen bidrar positivt til klima, miljø, sosiale forhold og god virksomhetsstyring. I tillegg påvirker ESG fremtidig risiko.

- Alle kunder skal vurderes i ESG-sammenheng. Denne form for ikke-finansiell risiko er integrert i våre vurderinger av totalrisiko, og ligger i bunn på alle kredittprosesser, sier Magnus Meland Røed.

DNB har lenge jobbet med en bærekraftig og grønn eiendomsstrategi. Banken har åpnet for at bærekraftige prosjekter skal få bedre betingelser enn andre. Videre har banken kommet med ESG-retningslinjer for både næringseiendom og bygg og anlegg. I henhold til retningslinjer for næringseiendom vil DNB fra 1.1.2021 kreve energiattest ved ny finansiering og årlig energirapportering. Breeam Nor-sertifisering minimum Very good for nye kontorbygg over 5.000 kvm blir et krav fra 1.7.2021. Øvrige segmenter følger med BREEAM-krav (eller alternativ tilsvarende sertifisering) fra 1.1.2022.  

- Jo, vi stiller krav til kundene våre, men dette skal skje gjennom dialog og positiv påvirkning. I tillegg ønsker vi først og fremst å stimulere til bærekraftige bygg med våre grønne lån, både til nybygg og eksisterende bygg. Det meste av fremtidens eiendomsmasse står allerede oppført. Derfor fokuserer vi også på forbedringer i eksisterende bygg, der redusert energiforbruk på minimum 30 % er sentralt. Bærekraftige bygg vil medføre mulighet for bedre betingelser. Eksempelvis mener vi at annenhåndsverdien vil være høyere for påkostede miljøsertifiserte bygg, enn for bygg som ikke møter Breeam-standardene, sier Løvstad.

 

Hva er «grønt»?

DNB har etablert et rammeverk for grønne lån, som er tilgjengelig på dnb.no. Der vektlegges klare kriterier basert på sertifisering gjennom BREEAM Nor eller Svanemerket, samt minimum energiklasse B.

Det har vært utfordrende for finansbransjen å definere hva som er grønt fordi det har manglet en felles definisjon på hva som kan klassifiseres som bærekraftig. Med EUs taksonomi introduseres det nå et klassifiseringssystem for å bestemme hvorvidt en økonomisk aktivitet kan anses som bærekraftig. 

- Taksonomien vil definere hva som er bærekraftige aktiviteter og vil gi en helhetlig holdning til hva som er grønt. Taksonomien vil bli sentral når DNB utarbeider nye rapporteringskrav på bærekraftsområdet. På dette området jobber vi parallelt med våre kunder i bygg- og anleggsbransjen på den ene siden og Finans Norge på den andre, sier Ole Marius Nygaard.

Som en konsekvens må bærekraft inn i forretningsstrategien til alle større utviklere og eiendomsbesittere som ønsker å opprettholde egen relevans og attraktivitet.

– Vi har klare forventninger til miljøprofil i alle nybygg og støtter oss på etablerte krav og rammeverk, som Grønn Byggallianses 10 strakstiltak, energieffektivitet med optimaliserte løsninger, samt BREEAM-NOR og Svanemerket. Miljøsertifisering vil lønne seg i alle storbyer fordi det utløser høyere betalingsvillighet hos både investorer og leietakere, samt muliggjør en høyere belåningsgrad enn på bygg uten miljøsertifisering, sier Løvstad.

 

Bærekraftig skifte

Bygg- og anleggssektoren står for 40 % av all energibruk og 25 % av alt avfall i Norge. Bærekraftig utvikling av bransjen vil føre til aktive tiltak i alle ledd, hos byggherrer og entreprenører, men også fra myndigheter, investorer, leverandører og leietakere.

- Bærekraftige bygg vil være attraktive for både investorer og leietakere. Det er en ny generasjon arbeidstakere som nå inntar kontorplassene. De er svært miljøbevisste og vil vurdere hvor bærekraftig en potensiell arbeidsgiver er, og ikke minst hvor miljøeffektiv arbeidsplassen er, sier Løvstad.

Teamet i Eiendomsseksjonen i DNB er samstemte på at kostnaden ved å legge inn bærekraftige tiltak vil være lønnsomme fra dag èn. Ved å bygge bærekraftig vil en også redusere risikoen i prosjektet. DNB vil ta arbeidet med Grønn Eiendom gradvis, involvere mange interessenter, og samarbeide tett med bygg- og anleggsbransjen. Bygg 21-signaturen er et eksempel på det siste, hvor Bygg21 definerer praksis for en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring.

 

Les mer om bærekraft i bygg- og anleggsbransjen her.