1:
  • Fem viktige trender for fornybar energi

Fem viktige trender for fornybar energi

17. januar 2020

Innen 2024 antas det at nesten 33 prosent av verdens elektrisitet vil komme fra fornybare energikilder. En ny rapport fra BDO Global peker ut de aller viktigste fornybar-trendene for de neste tre årene.

Av veksten innen fornybar vil nesten 60 prosent av energien komme fra solenergi, oppgir rapporten «Renewables 2019» fra Det internasjonale energibyrået (IEA). BDO Global-rapporten «2023: The near future of renewables», kommer det tydelig frem at det også er andre energikilder som blir viktige fremover: Vindkraft på og av land, vannkraft og bioenergi er også viktige fornybar-kilder. Lavere produksjonskostnader, miljøbekymringer, endringer i energipolitikk og press fra investorer, er med på å drive utviklingen.

Se hele rapporten fra BDO Global her.

 

Ifølge BDO Global-rapporten så hadde minst 12 store kull-selskaper i USA begjært konkurs frem til oktober i fjor. I Australia utgjorde fornybare energikilder 50 prosent av landets elektrisitetsmarked – en milepæl for den type energi. I BDO-rapporten nevnes også norske selskaps eierskap i kraftproduksjon i Tyskland, som drives delvis med kunstig intelligens. Fem millioner tyske hjem får sin strøm fra komplekser som kobler sammen flere ulike produksjonsenheter, og lagrer dette for daglig og fremtidig bruk. 

Poenget med disse eksemplene er at fornybar energi ikke lenger bare er fremtidsvisjoner, det er blitt en attraktiv forretningsmulighet:

Les mer om FNs utviklingsmål for bærekraftig utvikling her.

 

I rapporten «2023: The near future of renewables», spår BDO Globals eksperter om det som blir viktigst innen fornybar energi de neste årene. Informasjonen kommer fra naturressurs-ekspertene i BDO over hele verden. Og dette er de fem sterkeste fornybar-trendene internasjonalt de neste årene: 

  • Fremtiden for solkraft er, bokstavelig talt, lys: På tross av internasjonal uro i form av handelsavtaler og geopolitisk spenning, så vil dette området fortsette å vokse, og man vil passere en terrawatt i produksjon innen 2023.
  • Lagring blir viktigere: Produksjon av fornybar energi er en ting, men lagring av energi som skal brukes senere, er et stadig hetere tema. Implementering av en rekke ulike nye lagringsløsninger, deriblant batterier som varer stadig lenger, vil vokse med rundt 30 prosent de neste årene, anslår BDO.
  • Ingen motvind for vindkraft: Vindkraft vil fortsette å vokse, ikke minst i tilknytning til nye lagringsløsninger for både offshore og landbasert vindkraft. Rundt halvparten av internasjonale investeringer for vindkraft, vil innen 2023 gå til offshore vindkraft.
  • Energiselskapet konverterer: Naturressurs-selskaper over hele verden går fra tradisjonell drift innen olje, gass og gruvedrift, til investeringer og posisjonering innen fornybar energi, inkludert karbonfangst. Dette skjer både for differensiering forretningsmessig, men også for å redusere eget karbonavtrykk – noe som også er viktig for merkevarene.
  • Økte investeringer i grønn teknologi: Selv om avkastningen går i bølger, og har sviktet i perioder, så vil investorer verden over øke fokuset på engasjement i spesielt klimavennlig teknologi de neste årene. Ifølge BDO Global så vil summen av denne type investeringer passere 600 milliarder USD dollar innen 2023.

Her kan du lese mer om BDOs tjenester innen bærekraftig utvikling.