1:

Gjør arbeidsdagen til de ansatte bedre

25. mars 2020

- basert på tilpasset spørreundersøkelse for medarbeidere

 

Korona-krisen har endret arbeidshverdagen for de fleste, enten ved at de ansatte jobber fra hjemmekontor eller har ekstra krevende dager på sin vanlige arbeidsplass. De fleste begynner å få en viss rutine, men hvor godt fungerer det egentlig? Kan det fortsette slik, eller bør noe endres? 

Ettersom det er usikkert hvor lenge denne unntakstilstanden vil vedvare, er dette spørsmål ledere behøver å få svar på. For når du vet hvordan dine ansatte opplever arbeidshverdagen, kan du gjøre endringer og sikre at både ledere og medarbeidere håndterer tiden fremover effektivt og på en best mulig måte. Vi har derfor utviklet en kort spørreundersøkelse for medarbeidere med dette som tema. 

Undersøkelsen kan sendes ut med e-post til hele eller deler av virksomheten og tar kun 5-10 minutter å besvare. Deretter mottar du en rapport som oppsummerer besvarelsene fra dine ansatte, hvor svarene er anonyme. 

 

Dette spør vi om

Undersøkelsen kartlegger medarbeidernes oppfatning av deres nåværende arbeidssituasjon, kommunikasjonsaktiviteter og oppfølging fra ledelsen. Vi spør for eksempel om:

  • hvordan de ansatte opplever at kommunikasjon og samhandling fra hjemmekontor fungerer
  • hvorvidt de ansatte har behov for tilpasninger dersom hjemmekontorsituasjonen vesentlig forlenges
  • de ansatte ser behov for spesielle oppstartstiltak når hjemmekontorsituasjonen er over som f.eks. erfaringsutveksling, sosiale arrangementer etc.

Undersøkelsen har særlig fokus på å avdekke områder med rom for forbedring slik at driften blir så effektiv som mulig gitt situasjonen vi befinner oss i. Rapporten kan også gi verdifulle innspill til langsiktig beredskapsplanlegging når det gjelder arbeid utenfor normal lokasjon.

 

Rabattert pris

BDO ønsker å tilby denne tjenesten til en sterkt rabattert pris som følge av den store dugnaden vi er i nå. 

  • kr 5.000 ekskl. mva. for utsendelse av undersøkelse til inntil 100 ansatte*
  • kr 10.000 ekskl. mva. for utsendelse av undersøkelse til over 100 ansatte*

* inkluderer gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av oppsummeringsrapport.
Dersom dere ønsker en nærmere analyse av svarene i undersøkelsen eller ønsker rådgivning basert på resultatet av undersøkelsen, kan dette avtales særskilt. 

 

Gjennomføring og tidsplan

BDO kan gjennomføre oppdraget på to arbeidsdager. I tillegg kommer tiden/antall arbeidsdager ønsker å gi til de ansatte for besvarelse. 

Interessert eller har du spørsmål? Ta kontakt med Kristine Øvrebø i dag.