Kunsten å tenke langt

12. juni 2020

Det er en kjølig vårdag i Stavanger. Nordavinden har skrudd seg på, og ifølge mennesker som forstår seg på sånt, vil den ikke gi seg med det første. Vi er sammen med Thomas Lidsheim fra BDO i Stavanger for å finne ut litt mer om Smedvig, et selskap med historie som strekker seg tilbake lenge, lenge før den første dråpen olje ble pumpet opp fra dypet. 

Vi blir tatt i mot av Eiendomsdirektør Jostein Kalsheim, som starter praten med en setning ganske langt vekk fra normen.

«Jeg har ikke vært ansatt her så lenge, 23 år, topps.» 

Han viser ingen tegn på at det han nettopp sa kan oppleves som eiendommelig, kanskje han er Rogalandsmester i pokerfjes. På den annen side kan det hende mannen er dønn alvorlig, selskapet han jobber for lever nemlig etter en litt annen tidsregning enn de fleste virksomheter.

Historien om Smedvig starter på samme måte som mange andre industrieventyr. Peder Smedvig, en ung mann med godt over middels ambisjoner og drivkraft som matchet, fikk jobb på en fiskebåt i Stavanger. Snart var han skipper. Norske fjorder var fulle av brisling, verdier som bokstavelig talt skinte som sølv kunne hentes opp av dem med pågangsmot og kompetanse. Peder hadde begge deler i monn.

 

Langsiktig verdiskapning i et generasjonsperspektiv

Første verdenskrig raste; Europa trengte ressurser og nye shipping-ruter. Peder startet sitt første selskap og kjøpte sitt første skip. Han gikk inn i hermetikk og effektiviserte produksjonsprosessen, verden skrek etter proteiner og han hadde skip han kunne laste det med. Da shippingboomen tok slutt noen år senere kom Peder godt ut av det; han hadde sett nedgangen komme. Og slik dukket et mønster opp, et tankesett som fremdeles sitter i Smedvigs ryggmarg. Evnen, viljen, motet og tålmodigheten det krever for å se lengre enn neste bølgetopp. Egenskapene som gjorde at Smedvig blant annet etablerte en offshorebase i Dusavik utenfor Stavanger, flere år før det ble funnet olje på norsk sokkel. Det sørget for at amerikanske oljearbeidere fikk golfbane, lenge før nordmenn hadde hørt om Green Card. Det har også gjort at Smedvig i over 100 år har beveget seg mellom en rekke bransjer, alltid med god timing. Og hele tiden med et langsiktig perspektiv, og et genuint ønske om å skape verdier som varer.

Og dette er kanskje den viktigste grunnen til at Jostein begynte å jobbe der i utgangspunktet.

 

 

«Jeg kom til Smedvig fra Statoil,» forteller han.

«Der var jeg et lite tannhjul i en enorm maskin. I Smedvig fikk jeg muligheten til å ta avgjørelser som skapte noe. Minst like viktig var det at Smedvigs filosofi gav så god gjenklang i mitt eget verdisyn. Mange bedrifter styres fullt og helt av 'kvartalstyranniet,' hvor resultater og verdisettingen defineres fire ganger i året. Smedvig tenker muligheter og langsiktig verdiskaping i et 'generasjonsperspektiv.' I samfunnsøkonomisk sammenheng er det viktig; det gir rom for å gripe langsiktige trender. Dette skaper muligheter ikke alle klarer å se, rett og slett fordi de fokuserer på det som ligger like foran nesen.»

Jostein tar seg en liten snakke- og tenkepause, og Thomas, Smedvigs go-to-guy på Stavangers BDO-kontor, lar ikke stillheten bli gammel.

 

Informasjon i sanntid

«Og dette er noe av det som gjør Smedvig til en sjeldent spennende kunde,» forteller han.

«Å jobbe med et selskap som er så bevisst sin egen historie gir mange spennende utslag. Når du har klart deg i over 100 år – og klart deg bra – gjør dette noe med deg. Smedvig har erfaring, både fra motgangs- og medgangstider, og dette er kunnskap du rett og slett ikke kan lese deg til i en bok. De har også opplevd den absolutte nødvendigheten av å være fleksibel og tenke nytt, å aldri slå seg til ro med suksessen de har der og da. Hviler du på laurbærene, blir du fort liggende. Smedvig har demonstrert hvordan samme verdisyn og forretningsfilosofi kan danne grunnlaget for suksess i mange totalt forskjellige forretningsområder – fra fiske til shipping, fra shipping til olje og fra olje til eiendom, teknologi og kunnskap. Å levere det som på fint heter 'business analytics' til et slikt firma – å sette sammen alle datakildene til selskapet, å sørge for at alle ansatte i Smedvig har informasjonen de trenger i ekte sanntid, fra regnskapstall til logistikk, er en svært morsom og utfordrende oppgave.»

Jostein overtar den verbale stafettpinnen igjen.

«Oljen har selvsagt vært ekstremt viktig, både for oss, regionen og landet vårt. Men den er en råvare vi har til låns, og dette perspektivet er svært viktig å ta med seg videre. Vi kan ikke ta oljen med oss i fremtiden, derfor var det er bevisst valg når vi bestemte oss for å gå ut av riggvirksomheten. Det vi kan ta med, er kunnskapen, teknologien og kompetansen den har gitt oss. En naturlig konsekvens av dette er vårt sterke fokus på utvikling av kunnskap. Da vi fylte 100 år gav vi en gave på 100 millioner til universitetet i Stavanger for byggingen av Ydalir, Norges første campushotel. Vårt mål er at fremtidens Stavanger skal skape nye vekstnæringer basert på informasjonsteknologi og kunnskapsformidling. Vi må skape arbeidsplasser som gjør at de unge holder seg her, og at de som studerer andre steder kommer tilbake og jobber her når de er ferdige. Som igjen gjør det naturlig å fokusere på eiendomsutvikling, sett med det samme tidsperspektivet vi har hatt gjennom fire generasjoner. Vi planlegger og utvikler eiendommer som ikke bare skal være attraktive for selskaper og virksomheter om tre år, men også om 30 år. Derfor legger vi mer vekt på livsløpskost enn kvadratmeterkost, vi bygger som om vi skal eie bygget i 100 år. Og det lønner seg i det lange løp,» avslutter eiendomsdirektør i Smedvig, Jostein Kalsheim.

«Bygget vårt i Løkkeveien stod ferdig i 1985. Nå er det foreslått at dette skal vernes. Bygget ved siden av stod ferdig samtidig. Nå er det planer om at det skal rives.»

 

Her finner du mer informasjon om BDO sitt kontor i Stavanger og her finner du Smedvigs nettsider.