Ny BDO-rapport undersøker alternativer for barnehagene

05. mai 2020

En ny rapport fra BDO undersøker alternativene til å organisere barnehagene som selvstendige rettssubjekt. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og er en del av kunnskapsinnhentingen i arbeidet med regulering av private barnehager.

 

I april 2019 sendte Kunnskapsdepartementet forslag om endringer i barnehageloving til høring. Et av forslagene var å organisere barnehagene som selvstendige rettssubjekt. Flertallet av høringsinstansene støttet forslaget, men noen av de større aktørene var svært kritiske. Kunnskapsdepartementet bestilte derfor en ekstern rapport fra BDO for å undersøke om andre reguleringer kunne ivareta de samme hensynene som et krav om egne rettssubjekter.

Rapporten drøfter samfunnsøkonomisk konsekvenser av regjeringens forslag mot to alternativer reguleringer. Vår konklusjon er at det vil være reguleringsmyndighetenes vektede behov som til slutt avgjør hva som er vil være den samfunnsøkonomisk mest fordelaktige reguleringen.

Les hele rapporten her.