Sikre de ansattes hjemmekontor med BDO

19. mars 2020


I disse dager jobber et rekordstort antall personer fra hjemmekontor. Det kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko som trusselaktører ofte benytter seg av. Cisco har i lys av korona-pandemien valgt å gi bort noen av sine sikkerhetsprodukter gratis i 90 dager til nye kunder. Vi i BDO følger opp med sterk rabatt på tilhørende overvåkning og beredskap 24/7. Dette gjør vi for å bidra til samfunnsdugnaden gjennom økt IT-sikkerhet.

I Norge er det den siste tiden innført en rekke tiltak for å redusere smittefaren. Ett av disse er bruk av hjemmekontor. Dersom bruk av hjemmekontor ikke er tilrettelagt på en god og sikker måte, åpnes en rekke muligheter for trusselaktører som ønsker å utnytte situasjonen. Historien viser nemlig at trusselaktører i høy grad utnytter uoversiktlige krisesituasjoner til sin fordel. Korona-situasjonen er intet unntak. BDO, og flere andre med oss, ser en betydelig økning i mistenkelig trafikk – da særlig knyttet til e-postangrep. Denne trenden vil trolig vedvare så lenge situasjonen med korona er aktuell, og gjøre det svært utfordrende å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå over tid. 

 

Et viktig tiltak: Sikring av datamaskiner og servere 

Et av de viktigste rådene fra BDO Cybersecurity i denne krevende situasjonen er å ha effektive mekanismer for sikring av datamaskiner og servere. En løsning som kan bidra til dette, er Cisco Umbrella Insights. Løsningen er skybasert og blokkerer forespørsler til ondsinnede og uønskede destinasjoner før nettverkstilkoblingene opprettes. Med andre ord stanses truslene før de når det virksomhetsinterne nettverket og dernest datamaskinene og serverne som vi er avhengige av i vår daglige drift. Cisco har i lys av Korona-pandemien valgt å gi bort lisensene på Umbrella Insights gratis i en tidsbegrenset periode på 90 dager. BDO ønsker også å bidra, og tilbyr derfor å tilby våre kunder Umbrella Insights i kombinasjon med vår tilhørende 24/7-overvåking og beredskap fra vårt operasjonssenter til en pris på kr 20,- pr. måned pr. bruker (eks. MVA). Dette betyr ekstra sikkerhet gjennom at våre sikkerhetseksperter kontinuerlig vil overvåke deres datamaskiner og nettverk for aktuelle trusler, og deretter varsle og håndtere eventuelle sikkerhetshendelser ved behov.


Kombinasjonen av Cisco sin tekniske sikkerhetsløsning og BDO sin menneskelige beredskapsevne og håndertingskapasitet vil: 

  1. redusere risikoen for at alvorlige hendelser inntreffer 
  2. minimere de eventuelle negative konsekvenser om uhellet likevel skulle inntreffe

Potensielle konsekvenser inkluderer betydelig tap av virksomhetskritisk informasjon og operativ evne, noe som igjen kan få store økonomiske og omdømmemessige konsekvenser. Disse verdiene er allerede under unormalt høyt press gitt den pågående pandemien. 

 

Bestill løsningen her

Som en del av dugnaden ifm. Korona-situasjonen vi alle nå befinner oss i, ønsker BDO å tilby denne tjenesten i en tidsbegrenset periode på 90 dager, til en pris på kr 20 pr. måned pr. bruker (eks. MVA). Totalt sett er tilbudet ca ¼ av normalpris.

Ta kontakt med BDO Cybersecurity så hjelper vi dere i gang.

 

Loading...