Skyss/Kringom har valgt BDO som prosjektkoordinator for «Nullutslepp båt»

Frode Midttun, Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

02. april 2020

 

Skyss/Kringom forvalter kollektivtransporten i Vestland fylke. Fylkesutvalget vedtok i desember at alle hurtigbåter som kjører fra Bergen-Sogn/Nordfjord skal være utslippsfrie så raskt som mulig fra mai 2022 og senest innen mai 2024. 

I en prosess for å engasjere en prosjektkoordinator som kan lede dette arbeidet ble rådgiver Sturla Alvheim fra BDO i Bergen valgt. Han skal lede prosjektet fram til utviklingsløpet for nullutslippsløsning for båttrafikk i Vestland fylke er gjennomført i løpet av 4. kvartal 2020. Videre skal Skyss/Kringom kunne disponere en prosjektleder fram til pilotfasen er avsluttet og evaluert.  

 

Nullutslippsteknologi er bærekraftig 

Dagens båtsamband har varierende lengde, men har til felles at de slipper ut svært store mengder CO2 pr. passasjerkilometer. Nå er det vedtatt at båtsambandene skal driftes med nullutslippsløsninger innen 2024. Dette er naturligvis utfordrende, ettersom slik nullutslippsteknologi pr. i dag ikke er kommersielt tilgjengelig. Skyss/Kringom samarbeider bl.a. med Trøndelag fylkeskommune, som har et tilsvarende prosjekt gående for nullutslippsbåter i sitt område. 

 

Ambisiøst oppdrag 

Sturla Alvheim er rådgiver i BDO Bergen, og har jobbet i BDO siden september 2019. Han har tidligere vært tilknyttet flere store, innovative offentlige investeringsprosjekter. Sturla ser frem til å bidra på et utfordrende oppdrag som kombinerer teknologiutvikling, korte tidsfrister, mange interessenter, og en ikke ubetydelig kommersiell usikkerhet.   

- Politikerne i Vestland fylkeskommune har gitt Skyss/Kringom et ambisiøst oppdrag, der fylket ønsker å bruke sin kjøpermakt til å forsere utviklingen av innovative løsninger for å realisere det grønne skiftet i passasjertransporten langs kysten. Vi i BDO er både stolte og ydmyke overfor den tilliten Skyss/Kringom viser oss ved å gi oss rollen som prosjektkoordinator, og ser frem til et godt samarbeid, sier rådgiver Sturla Alvheim. 

Dette prosjektet er et viktig bidrag til det grønne skiftet, og det er spennende for BDO å bli engasjert i arbeidet med faktisk og praktisk utvikling av bærekraftige løsninger. Det vil gi oss konkret erfaring med hydrogen og andre nullutslippsteknologier. Disse erfaringene kan BDO overføre til andre prosjekter innen nullutslippsløsninger for jernbane, flytrafikk og andre transportformer. 

Loading...