Slik får Investinor med seg alle i bærekraftsarbeidet

03. juli 2020

 

- E-læringen er midt i blinken for virksomheter som oss, som skal i gang med sitt bærekraftsarbeid og som trenger et godt og spennende verktøy for å mobilisere organisasjonen. Vi opplevde det som nyttig at innholdet kan tilpasses den enkelte virksomhet og bransje, slik at det ble spesielt relevant for oss. 

Det sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i investeringsselskapet Investinor, som på oppdrag fra den norske stat skal bidra til økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for pre-såkorn, såkorn-, venture- og ekspansjonskapital. 

BDO har nylig lansert et e-læringskurs for virksomheter som ønsker å etablere en felles intern kunnskapsplattform og forståelse for mulighetsperspektivet som ligger i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Arbeid med bærekraftig utvikling krever både kompetanse og engasjement. Kurset bidrar til å mobilisere nettopp dette ved å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle ansatte på en enkel og effektiv måte, og ved samle innspill fra ansatte i virksomheten på hvordan man kan jobbe med bærekraftig utvikling.  

Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om bærekraft og som ønsker å ha en praktisk tilnærming til temaet, og kan tilbys både som enkeltstående produkt eller som del av en større leveranse. 

 

Fremmer kompetanseheving og mobilisering 

Investinor er et av stadig flere norske selskaper som ser bærekraftig utvikling som en forretningskritisk faktor, og som ser mulighetene som ligger i å tenke bærekraft som en integrert del av egen strategi og forretningsmodell:  

 - Investinors ambisjon er å lede an i den bærekraftige omstillingen til morgendagens næringsliv ved å være den sentrale egenkapitalaktøren i det norske unoterte markedet. Kompetanse er avgjørende for å lykkes med dette, og e-læringen har vært en viktig del av kompetansehevingen knyttet til bærekraftig utvikling i vår organisasjon. Fremover ønsker vi også å buke kurset i forbindelse med onboarding av nyansatte, forteller Eidesmo.  

Mobilisering av organisasjonen er en viktig faktor for suksess med bærekraft, noe også Investinor er opptatt av:  

 - For at vi skal lykkes med vår ambisjon og bidrag til bærekraftig utvikling, er det avgjørende å involvere og mobilisere hele organisasjonen. Sammen med workshoper og undersøkelser blant ansatte har e-læringen vært viktig for å muliggjøre dette.  

 

En effektiv, konkret og lavterskel introduksjon til bærekraft 

E-læringskurset som er utviklet av BDO, tilbys på den veletablerte plattformen Elucidat. Prosjektleder i BDO i Oslo, Marte Bjelland, forteller at kunnskapsheving gjennom e-læring har mange fordeler:  

 - Noen av de viktigste fordelene er at man kan lære i sitt eget tempo og gjennomføre kurset når og hvor man vil. Dessuten er det er kostnads- og tidsbesparende: det gjør det enkelt å nå ut til mange, og til alle deler av landet, uten store kostnader og utslipp tilknyttet reise og transport.   

Kurset er tilgjengelig på alle enheter – mobil, PC og nettbrett, og det er opp til den enkelte virksomhet å avgjøre grad av skreddersøm i innhold.  

Les mer om kurs i bærekraft her.

 

 

Tekstboks