1:

Smedvig Eiendom – Eiendomsutvikler med lang horisont

Frode Midttun, Senior Manager Marked og Kommunikasjon |

09. november 2020

Smedvig har i over 100 år beveget seg mellom en rekke bransjer, alltid med god timing. Hele tiden med et langsiktig perspektiv, og et genuint ønske om å skape verdier som varer. Med en historie preget av en sterk vilje til å fornye seg, var det helt naturlig for selskapet å gå inn i eiendomsbransjen på 60-tallet. Smedvig ønsker å finne, forvalte og foredle muligheter, slik at det kan skapes verdier uavhengig av bransje og tidsepoke.

 

Tenker i generasjonsperspektiv

Rune Augenstein er CTIO i Smedvig Eiendom, hvor han jobber med teknologi og prosjektutvikling, forretningsutvikling og innovasjon. Han sitter i ledergruppen til et eiendomsselskap som har en tydelig filosofi.

«Vi eier, utvikler og drifter våre næringseiendommer selv, og jobber strategisk og langsiktig for å ligge et steg foran i dagens endrede marked. Vi jobber tett med de beste partnerne for å levere høy kvalitet og fleksible løsninger», sier Rune Augenstein. 

Smedvig tenker muligheter og langsiktig verdiskaping i et generasjonsperspektiv. I en samfunnsøkonomisk sammenheng er dette viktig; det gir rom for å gripe langsiktige trender. Dette skaper muligheter ikke alle klarer å se, rett og slett fordi mange fokuserer mest på det som ligger rett foran nesen.

 

Bilde av Rune Augenstein i Smedvig Eiendom

Rune Augenstein legger mer vekt på livsløpskost enn kvadratmeterkost. Derfor bygger Smedvig Eiendom som om de skal eie bygget i 100 år. Og det lønner seg i det lange løp.

 

Bærekraftig eiendomsutvikling

Smedvigs næringsbygg bærer preg av å være bærekraftige og fremtidsrettede med høy innovasjonsgrad. Utviklerne tenker langsiktig og fokuserer på lave levetidskostnader. Det langsiktige skal gjennomsyre hele prosessen fra planlegging til gjennomføring.

"Smedvig bryr seg om helheten i forhold til klima og arbeidsmiljø," sier Rune Augenstein. "Vi har et krav om at alle våre nye byggeprosjekt skal være sertifisert av BREEAM-NOR og WELL. Det betyr i korte trekk at bygget skal gi et positivt fotavtrykk og heve kundenes livskvalitet. Vi bygger tross alt for Greta Thunberg-generasjonen."

Augenstein er svært opptatt av å utvikle helsefremmende bygg som gjør at virksomheter opplever trivsel og høy effektivitet. «Når lønnskostnader for mange utgjør den største posten, er det helt naturlig å utvikle helsefremmende bygg som gir leietakerne og brukerne mest mulig verdi for pengene», sier Augenstein. 

Her er noen eksempler på bygg som er utviklet, og som skal utvikles de neste årene:

 

Arkivenes Hus

Arkivenes Hus er et praktbygg i Stavanger på 14 700 m2 som stod ferdig i 2017. Bygget har en teknisk høy kvalitet i form av lys, luft, gode materialvalg og høy grad av fleksibilitet. Smedvig har hatt et visjonært mål om å skape et annerledes bygg, med et viktig parameter om at huset skal eldes med verdighet. Denne ambisiøse målsettingen har vært en rød tråd gjennom byggeprosessen, og har satt en høy standard og krav til detaljeringsgrad.

"Bygget er sertifisert med BREEAM-NOR Excellent for bærekraftig design og løsninger. For brukerne av bygget betyr det blant annet at man får et innemiljø som tilfredsstiller strenge krav. Bygget er klassifisert i Energiklasse A, og får miljøvennlig energi fra varmepumpeteknologi," sier Augenstein.

 

Nytt energihus

Smedvig Eiendom planlegger nå sitt 10. bygg i Innovasjonspark Stavanger som skal bli ett av landets mest innovative bygg. Energihuset vil inneholde 13.000 m2 og ha plass til 600 arbeidsplasser. Det kalles et energihus fordi det er et plusshus som produserer mer energi enn det forbrukes i løpet av et år.

"Energihuset er nyskapende også på bærekraftige enkeltløsninger, men det er helheten som vil gjøre dette til et bygg som skal levere på samspillet mellom bygg og brukere. Byggestandarden følger sertifiseringen til Breeam-outstanding. Vi går for Platinum-score i den nye Well-standarden. Ingen andre norske bygg leverer og dokumenterer på disse kravene. Den kommende generasjon får et bygg med karbonfotavtrykk på null," forteller Rune Augenstein.

Målet er å starte i løpet av 2021, med ferdigstillelse i løpet av 2022.

 

ARK på Site 4016

På Site 4016 i bydelen Hillevåg i Stavanger bygger Smedvig Eiendom sitt første nybygg. ARK skal bli et 10 000 m2 flerbruksbygg med innendørs parkering i underetasjen. Site 4016 skal bli en klynge og et regionalt kunnskapssenter for bygg- og anleggsbransjen i Rogaland. På Site 4016 skal Smedvig samle byggebransjen og legge til rette for vekst, innovasjon og økt konkurranseevne for klyngemedlemmene.

 "På Site 4016 har vi fokus på bærekraft og det skal selvfølgelig gjenspeiles i byggene våre. ARK skal bli et smart prediktivt bygg. Det betyr at bygget predikerer fremtidig tilstand basert på direkte og indirekte data fra omgivelser og brukerne. Ut ifra dette vil bygget gi anbefalinger og foreslå tiltak for å justere for kommende driftsituasjoner. Bygget skal også gi bedre energieffektivitet i forhold til drift, og dermed lavere driftskostnader og miljøbelastning," sier Augenstein.

ARK vil være et av de første byggene som tar i bruk den digitale tjenesteplattformen, Life@Work, som skal skape en enkel og sømløs hverdag for brukeren. Prosjektering og planleggingen av ARK er i full gang, og byggestart vil være i løpet av 2020 og ferdigstillelse vil være i 2022.

 

Kort om Smedvig

Smedvig er en familiebedrift som har eksistert i fire generasjoner med over 100 år med maritim og industriell erfaring. Smedvig har demonstrert hvordan samme verdisyn og forretningsfilosofi kan danne grunnlaget for suksess i mange helt ulike forretningsområder – fra fiske til shipping, fra shipping til olje, fra olje til eiendom, teknologi og kunnskap. De siste årene har Smedvig investert i teknologi og nyskapende prosjekter, i tillegg til fond, eiendom og private equity. Smedvig Eiendom investerer i, utvikler og forvalter næringseiendom i Norge og UK.

Her kan du lese mer om Smedvig på deres nettsider. Informasjon om BDO sitt kontor i Stavanger finner du her.