1:

Ta kurs i sikkerhetsloven i sommer

02. juli 2020

Ikke helt stødig på sikkerhetsloven? Sommeren kan være en ypperlig tid til å oppdatere deg på lovverket. 

Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019 med en rekke nye bestemmelser og krav. Loven legger til rette for økt samhandling, og skal bidra til at det forebyggende sikkerhetsarbeidet blir bedre og mer helhetlig. 

Ikke alle som omfattes av bestemmelsene har kjennskap til hvilke krav som stilles – og hva som må til for å oppfylle dem. BDO har nå lansert et e-læringskurs som tar for seg detaljene som stilles i lovverket med tilhørende forskrifter. Kurset vil gi deg en bedre oversikt over lovverket, og gjøre det enklere for deg å omsette krav til praktiske tiltak.

 

Midt i blinken for deg med styrende eller kontrollerende funksjon

Dersom du har en styrende eller kontrollerende funksjon i virksomheten (som er eller kan bli omfattet av sikkerhetsloven) passer kurset ypperlig for deg. Kurset er med andre ord relevant for deg som jobber i sikkerhetsfaglige stillinger (stab, andrelinje, rådgivere) eller i sentrale roller innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance, internrevisjon, eiendom, IKT eller innkjøp. 

 

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre

Om du ønsker å se nærmere på kursinnholdet, kan du lese mer om kurset eller ta kontakt med oss her.