Takk for en skikkelig bra sommer!

Axel Bruu, Summer Intern i BDO |

17. august 2020

Det siste halvåret har vært av det unormale slaget. Med stor usikkerhet og smittefare, fryktet vi lenge at vårt internship i BDO skulle ryke. Heldigvis la BDO til rette for at vi kunne gjennomføre oppholdet på en trygg og ansvarlig måte, uten at det gikk på bekostning av læringsutbyttet. 

Gleden var stor da vi fikk vite at vi skulle få ta del i et seks uker langt Summer internship hos BDO. Etter flere år på skolebenken fikk vi nå en gyllen mulighet til å teste oss i et stort kompetansehus!

 

Årets Summer interns er: 
•    Regine Nysæther – Master i Economics and Business Administration, CBS
•    Fredrik Solbakk Andersen – Master i Regnskap og Revisjon, NHH
•    Axel Bruu, Master i Regnskap og Revisjon, BI og MA in Accountancy and Finance, Heriot-Watt University 
•    Håvard Utne Øxnevad, Master i industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU


Spennende utfordringer fra første stund

I de første ukene fikk vi prøve oss i de forskjellige avdelingene i revisjon. Først jobbet vi med en bransjeanalyse som gikk ut på å få en oversikt over markedet og finne nye revisjonskunder. Deretter fikk vi brynt oss på flere heftige oppgaver hos kundene våre. Blant annet ble vi utfordret til å utarbeide og presentere anbefalinger for optimaliseringer av ERP for et stort selskap. Litt skummelt, men samtidig var det veldig gøy å gi råd til en såpass stor aktør!

I perioden vår i revisjon ble vi også kjent med flere av de ansatte i forbindelse med sommeravslutninger og sammenkomster. Med kontor rett ved Tjuvholmen ble det mange badeturer etter en varm arbeidsdag (sjekk highlights på BDOs Instagram for inspirasjon til badeantrekk), og lunsj på brygga ble obligatorisk da juni bød på som best.

 

DOG DAYS: Gjengen samlet til lunsj på brygga, Håvard diskuterer internoppgaven med Regine og Axel, og kontorets maskot Kompis passer på at internshipet går greit for seg.

 

Learning by doing 

Tilbake fra ferie var det å hoppe rett inn i ny tjenesteavdeling. Vi ble delt i to; Axel og Fredrik ble sendt regnskapsavdelingen, og Håvard og Regine fikk prøve seg hos Business Analytics. Regnskapsavdelingen i BDO driver med langt mer enn regnskapsføring, og vi fikk blant annet jobbe med et prosjekt for BDOs utviklingsprogram for startups, Evolver. Prosjektet gikk ut på å utarbeide en strategi for nasjonal og internasjonal lansering av en ny tjeneste, lage en bransjeanalyse, samt vurdere og analysere en prismodell og strategisk utvalg av pilotkunder. Det var utrolig lærerikt og gøy kombinere ulike fagområder. Til tross for at vi var to revisjonsentusiaster på strategiprosjektet, storkoste vi oss med oppgavene!

I Business Analytics ble vi kastet inn i programmet Power BI og fikk ansvar for å produsere en analyseplattform for barnehagesektoren i Norge basert på data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ved å hente ut API-er fra SSBs konsoll, laget vi en interaktiv rapport som oppdaterer seg automatisk når SSB publiserer ny data. Det ble mye «learning by doing», men vi fikk god hjelp fra vår fadder slik at vi kom i mål. Mest av alt var det skikkelig gøy å få kombinert våre ulike ferdigheter fra studiet innenfor henholdsvis programmering og Excel for å generere rapporter, og samtidig få bryne oss i verktøyet Power BI.

Selv om vi ble splittet i to ulike avdelinger i andre periode, arbeidet vi fortsatt på internoppgaven i fellesskap. Oppgaven brukte vi mange ettermiddager på, og vi holdt kontakten over Teams og Facetime for å få innspill fra hverandre ettersom vi ble sittende i ulike prosjekter og steder.

 

VANN, KAFFE OG ANTIBAC: Hensyn til smittevern ble en naturlig (og nødvendig) del av arbeidshverdagen til våre interns.  

 

Anbefales! 

Et av mange tiltak BDO gjennomførte var å innføre hjemmekontor for nesten alle ansatte, noe som medførte at vi var de eneste på kontoret til tider (i tillegg til våre faddere som bare var en e-post eller noen kontorplasser unna). Vi fikk omtrent en hel etasje i Vika for oss selv slik at vi kunne overholde smittervernsreglene – noe som var utrolig godt etter flere måneder med hjemmekontor i eksamensperioden! I tillegg ble vi ganske godt drillet i bruk av digitale verktøy, og videomøter over Teams ble en gjenganger. 

Overordnet har BDOs håndtering gjort at vi har følt oss trygge på kontoret, og vi er veldig glade for at de prioriterte å tilrettelegge og gjennomføre internshipet fysisk. Vår opplevelse denne sommeren, til tross for COVID-19, er derfor utelukkende positiv. Vi har fått et mye større innblikk i hverdagen til en BDOer, og ikke minst hatt det gøy med alle utfordringene vi har fått. Et internship hos BDO kan altså anbefales på det sterkeste!

Takk for oss!
Axel, Regine, Håvard og Fredrik

 

Her kan du også lese mer om mulighetene i BDO for studenter og nyutdannede.