Trenger du hjelp til å søke tilskudd?

31. mars 2020

Regjeringen har foreslått å opprette en statlig kompensasjonsordning for SMB-segmentet som skal være klar om kort tid. Ordningen skal dekke deler av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Regjeringen arbeider sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Her er det du må tenke på.


Dette må du ta hensyn til når du søker om midler

BDO har bred erfaring med tilskuddsforvaltning, blant annet hvordan tilskuddseiere og forvaltere sikrer god tilskuddsforvaltning og hvilke forventinger og føringer dette legger for tilskuddsmottakere. Disse 2 punktene må du ha kontroll på:

  • Søknaden må utformes iht. kravene
  • Regnskapssystemet må innrettes slik at dere kan rapportere tapte inntekter og dokumentere faktiske kostnader. Vi forventer at det vil bli avkortning dersom omsetningen i ettertid er positiv ift. hva som ble meldt inn ved søknaden.

 

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Bistand til utforming av søknad og gjennomføring av søknad om midler
  • Bistand i utviklingen av interne systemer som sikrer at krav fra tilskuddsgiver overholdes, herunder rapporteringskrav og synliggjøring av at penger som gis til konkrete formål benyttes til akkurat disse formålene
  • Bistand av utforming av rapportering til tilskuddsforvalter/eier
  • Bistand i eventuelle klagesaker eller der det offentlige etterspør særskilt dokumentasjon eller starter tilsyn.

 

Ta kontakt med din revisor eller regnskapsfører i BDO. Er du ikke revisjons- eller regnskapskunde av BDO, setter vi deg i kontakt med våre eksperter innen offentlig tilskudd for effektiv hjelp. BDO har lang erfaring med å bistå virksomheter knyttet til statlige støttemidler, men har også lang erfaring med å jobbe for myndighetene i slike saker og kjenner derfor kravene og forutsetningene særlig godt.