1:
  • Viktig å kutte klimautslipp, mener norske ledere

Viktig å kutte klimautslipp, mener norske ledere

02. mars 2020

I en fersk europeisk BDO-undersøkelse, sier 72 prosent av de spurte norske lederne at overgangen til en nullutslipps forretningsmodell er viktig. 

Ikke i noen av de andre seks landene som er med i undersøkelsen, er svaret så tydelig. BDO har med sin European Survey spurt 215 ledere i Norge, Storbritannia, Belgia, Italia, Tyskland, Danmark og Spania, om temaer som opptar deres hverdag nå – og hva de tror blir viktig for at deres virksomheter skal lykkes. 

 

Les mer: Dette sier 215 europeiske ledere om fremtida

BDO European Survey avslører at europeiske virksomheter har enorme ambisjoner, på tross av utfordringer som svak europeisk vekst og Brexit. Sterk vekst, strategiske investeringer, internasjonal ekspansjon, risikohåndtering og; bærekraftig utvikling, er fem nøkkelfaktorer som er identifisert i BDO-rapporten.  

 

Nullutslipp svært viktig 

Og når det gjelder miljø og bærekraft-spørsmål, er lederne spurt om både nullutslipp og EUs forurensningsmål. 44 prosent av de norske lederne mener at det er «svært viktig» å drive med en nullutslipps forretningsmodell, og 28 prosent mener nullutslipp er ganske viktig. Snittet for alle de forespurte lederne er at 30 prosent mener dette er «svært viktig» og 35 prosent mener dette er «ganske viktig». Kun 16 prosent av de norske lederne mener nullutslipp er «ikke viktig» i det hele tatt. 

- Bevisstheten om bærekraftig utvikling er økende, og med det øker også forståelsen for næringslivets-, og den enkelte bedrifts rolle i omstillingen til et lavutslipps- eller nullutslippssamfunn. Mange begynner å se viktigheten av å drive med en nullutslipps forretningsmodell, og det er når dette kombineres med å i tillegg tilby produkter og tjenester som er bedre enn de som erstattes, at dette ikke bare kan forsvare markedsposisjoner men også skape nye, sier partner og leder for bærekraft-rådgivningen i BDO, Frode Kristiansen ved BDO i Trondheim

I forordet fra CEO for Europa, Midt-Østen og Afrika, norske Trond-Morten Lindberg, kommer det frem at det er et utfordrende landskap de europeiske virksomhetene jobber i. Den europeiske økonomien har kun vokst med rundt to prosent årlig de siste fem årene, og det er anslått at veksten krymper ytterligere de beste årene. Dette preger hva lederne er mest opptatt av for fremtida, noe som blant annet slår ut i sterkere norsk fremtidstro enn i Europa. 

Les mer: Norske ledere er mer optimistiske 

 

Kombinere vekst og miljø 

Undersøkelsen tyder likevel på at mange ledere er opptatt av både å kunne kombinere mer miljøvennlig drift, med ønsket om vekst. EUs mål om kraftige kutt i klimautslipp innen 2030, blir derfor oppfattet som positivt blant de europeiske lederne. 39 prosent av alle de spurte europeiske lederne er «generelt positive» til de tøffe utslippsmålene i EU. 43 prosent er nøytrale og bare 15 prosent er «generelt negative». For Norge er tallene omtrent de samme, selv om vi ikke er i EU. Blant de norske lederne er 38 prosent «generelt positive», 44 prosent er nøytrale og 16 prosent er «generelt negative». 

- Jeg tror bedriftslederne her kan ha ulike begrunnelser for sine svar, forklarer Kristiansen. 

- På den ene siden representerer tøffe utslippsmål egentlig investeringskostnader som på kort sikt kan være utfordrende, men som på den andre siden også gi avkastning på sikt. Bedrifter som klarer å sette omstillingen som følger av slike krav inn i en kontekst som ikke bare handler om at de må endres, men som muliggjør konkurransefortrinn i endrede markeder, vil kunne få forsprang, mener Kristiansen. 

Det vil gjennom de neste ukene bli publisert flere artikler på bdo.no med utgangspunkt i denne store europeiske undersøkelsen. 

 

Fakta om de europeiske virksomhetene som svarte på undersøkelsen: 

Ledere i 215 virksomheter i syv land svarte på BDO European Survey 2020. 40 prosent av virksomhetene dekket i undersøkelsen hadde en omsetning på rundt 800 millioner norske kroner, og 41 prosent av virksomhetene hadde 500 ansatte eller mer. Bransjer representert varierer fra produksjon (størst), varehandel, rådgivning, finans, transport, energi og eiendom, til teknologi, non-profit, medisin, helse og media og underholdning (minst).