• Vår håndtering av koronautbruddet

Vår håndtering av koronautbruddet

Vi i BDO følger nøye med på utviklingen av koronautbruddet, og har fokus på å opprettholde helse og sikkerhet for våre kunder og medarbeidere.  

Vi garanterer normal drift og tilstedeværelse, og vil fortsette å være tett på deg som kunde – om enn kun digitalt i noen deler av landet. Vi har iverksatt forebyggende tiltak basert på retningslinjer og anbefalinger fra helsemyndighetene. Som de fleste andre har vi valgt å organisere oss litt annerledes, med blant annet hjemmekontor og digitale møter flere steder. Heldigvis er vi bare en telefon eller e-post unna.  

 
Andre risikoreduserende tiltak i BDO: 

  • Egen varslingsportal for rapportering av sykdomstilfeller, og mistanker om dette.  
  • Implementering av rutiner og kanaler for innmelding av informasjon og spørsmål.  
  • Alle eksterne og interne arrangementer avlyst eller omgjort til webinar/webcast.  

 

Øvrige kontinuitetstiltak: 

  • BDOs kontinuitetskrav til våre IT-leverandører er kontraktstyrt, her er driftssikkerhet og oppetid en del av leverandøravtalen. Vi fører regelmessig kontroll med leverandører som anses som kritiske for vår drift.  
  • Internt i BDO følger vi prinsippet om gjensidig støtte. Dersom en avdeling eller gruppe ikke har tilstrekkelig kapasitet til å levere produkter og tjenester som våre kunder er avhengig av, vil andre avdelinger med likelydende kompetanse supplere med ressurser. 
  • Vår geografiske spredning i Norge øker vår evne til å håndtere lokale koronautbrudd uten at dette påvirker vår produksjonsevne.  

 

Dine utfordringer er våre utfordringer. Er det ting du lurer på, eller ønsker hjelp til, ikke nøl med å si ifra. Vi diskuterer gjerne hvordan situasjonen vi alle står oppe i vil påvirke din bedrift, og hva du kan gjøre for å bøte på konsekvensene.  

Du finner en oversikt over alle våre 74 kontorer rundt om i Norge her.