• Dette gjør vi i Uganda

Uganda - for å sikre barnas rett til utdanning

Vårt nye «Utdanning for fremtiden»-prosjekt med Redd Barna finner sted i Nord-Uganda. Her skal Redd Barna jobbe med 52 skoler fordelt på 4 distrikter. Målet er å nå over 20.000 barn i dette området i løpet av de neste fem årene. 

Arbeidet i denne regionen er allerede påbegynt og innarbeidet i Redd Barnas organisasjon, men i tråd med føringene i den nylig inngåtte avtalen mellom Redd Barna og Norad vil innsatsen nå økes i dette området.

Regionen er i ekstrem nød, og skolesystemet ligger nede. Her trengs det betydelig innsats før barna opplever en hverdag i tråd med Quality Learning Framework, Redd Barnas rammeverk for utdanningsarbeid. 

Redd Barnas regionskontor ligger i byen Gulu, som vil være utgangspunktet for BDOs engasjement.

 

Save the Children - Active learning from EyeOpenerWorks on Vimeo.

 

Hvorfor Nord-Uganda?

Behovet er enormt. Nord-regionen har noen av de laveste utdanningsresultatene i Uganda. Dette forklares blant annet av dyp fattigdom og langvarige konflikter som har stoppet utviklingen i flere tiår. 

Ord blir fattige for å forklare situasjonen i regionen. Mange gis ikke muligheten til å gå på skole, eller faller fra underveis. Jentebarn i skolealder holdes hjemme fordi de må bidra til husholdningen. Andre blir giftet bort som tenåringer, eller blir gravide så tidlig som i 12-13 års alderen. 

Skolegang for barn med funksjonsnedsettelser prioriteres ofte ikke av familien, skolebygningen og undervisningen er ikke tilpasset barnas behov og det er ofte stigma knyttet til funksjonsnedsettelser.

De barna som faktisk er i skolen oppnår dårlige resultater fordi skolemiljøet ikke er trygt. Mange lærere praktiserer fortsatt disiplinær vold, klasserommene er fylt til randen og skolene er i elendig forfatning. De mangler materiell, lærerne er ukvalifiserte og lærerfraværet er høyt. 

Redd Barnas innsats er med andre ord kritisk for å endre fremtiden til mange tusen barn. Vi tar del i deres prioriteringer og er med dem dit hvor de mener vårt bidrag er av aller størst verdi.

 

 

Hvordan skal vi bidra?

Hovedbolken av vår økonomiske støtte går til Redd Barnas arbeid i Nord-Uganda fra 2020. 

I tråd med FNs Leave no one Behind skal vi sammen med Redd Barna bidra til at alle barn - uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonshemming eller økonomisk situasjon - får tilgang til utdanning, og at denne er av bedre kvalitet enn i dag. 

Vårt felles bidrag i Nord-Uganda skal gi tryggere skoler og samfunn, og forbedre barnas regne-, lese- og skriveferdigheter. Vi skal forbedre lærernes faglige utvikling, øke foreldrenes kunnskap og engasjement, og sikre barns egen medvirkning. Samtidig skal vi jobbe for at det praktiske er på plass, som skolebøker og annet materiell, toaletter og trygge skolebygninger. 

Samtidig skal myndighetenes kapasitet til å oppfylle barns rettigheter, inkludert barns rett til kvalitetsutdanning styrkes. Foreldre, skoleledelse, lokale utdanningsmyndigheter og lærere vil alle være en del av programmets målgruppe. 

Vår ambisjon er å skape en varig positiv endring for hele lokalsamfunnet, slik vi har fått til i Kambodsja.