• Hva gjør en Award manager i Redd Barna?

Hva gjør en Award manager i Redd Barna?

I Redd Barna er det Award manager som sitter tettest på de internasjonale hjelpeprogrammene. Rollen er sentral helt fra Redd Barna definerer et prosjekt, til prosjektet starter, følges opp og til slutt evalueres og avsluttes. De har utøvende oppgaver i landet Redd Barna jobber i, ofte land i kriser eller med uforutsigbar myndighetssituasjon.  

Award managerne har ansvar for at tildelinger brukes effektivt og etter avtale med økonomisk bidragsyter (donor). Kunnskap og læring skal samles til andre hjelpeprogram. En Award manager er bindeleddet mellom landkontorene hvor prosjektene gjennomføres og hovedkontoret i Oslo. Det er en stor prosjektleder- og koordineringsjobb.   

Award managerne sikrer at prosjektene leverer det barn trenger, og sikrer at lokal forståelse er i tråd med krav fra donorer. Donorer gis oversikt over hvilke komponenter som må være med i et prosjekt, for at ønsket resultat skal oppnås. Særlig aktuelt under Covid-19 pandemien der midler må omdisponeres på best mulig måte for å ivareta barnas sikkerhet og mulighet for læring. 

- Når vi implementerer et program i utviklingsland skjer det hele tiden uforutsette hendelser, for eksempel at al Shabaab tar kontroll over et område i Somalia. Dette gjør at vi må forholde oss til endrede maktforhold, og ikke kan implementere som planlagt. Da må vi endre prosjektet, for eksempel flytte tiltakene ambulerende til et trygt område i nærheten. I tillegg til å kommunisere og forklare donor at vi må endre og hvorfor, samt oppdatere resultatoppfølgingen slik at den reflekterer endringen, forteller Nora Ingdal, Utenlandssjef i Redd Barna.

- Award manager jobber i mange ulike kontekster som er i stadig endring. For at barns behov skal møtes på beste måten, kreves det god oppfølging og ledelse av program på mange forskjellige nivåer. Award managere er et nav i Redd Barnas organisasjon, og er sentrale i denne koordineringen. Det er utfordrende å prioritere, og alt føles viktig når man jobber med Redd Barnas mandat, sier en engasjert Nora Ingdal.