• Hvordan jobber Redd Barna med utdanning?

Hvordan jobber Redd Barna med utdanning?

 

FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, som gir alle barn samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. Den ble enstemmig vedtatt av alle landene i FN i 1989. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til en utdanning som gir dem mulighet for utvikling. Å gi barn en god og trygg skole er Redd Barnas viktigste satsning. For å oppnå best mulig resultater jobber Redd Barna etter et felles, innarbeidet rammeverk over hele verden.

 
Quality learning framework 

Det hjelper ikke om skoleplassen finnes, om man kan gå på skolen. Det holder ikke å gå på skolen hvis man ikke lærer noe når man er der. God utdanning handler om mye mer enn antall skolepulter. Trygge barn lærer, barn som har det bra lærer, barn som møter kompetente og omsorgsfulle lærere lærer. Politikere, lokalsamfunn og familier som forstår hvor viktig utdanning er, samt hva som skal til for å lære, er nøkkelen til god utdanning. 

Basert på erfaringene de har gjort seg gjennom mer enn 100 år har Redd Barna utviklet sitt eget forskningsbaserte rammeverk for kvalitetsutdanning, som tar opp i seg alle disse elementene (se figur).  Ved å ta hensyn til hele elevens læring har Redd Barnas utdanningssatsing fått solid fotfeste.

Rammeverket hjelper lærere, skoleledere, foreldre og lokale og nasjonale myndigheter å skape trygge skoler og samfunn hvor barn har det bra og lærer å lese, skrive og regne. Dette kombineres med arbeid for bedre utdanningssystemer og lovverk som fremmer inkluderende utdanning.

Både i Kambodsja, og i flere andre land hvor Redd Barna har vært engasjert, gis arbeidet med utgangspunkt i dette rammeverket mye av æren for løftet i landets utdanningssystem og for at rekordmange barn nå lærer å lese, skrive og regne.

 

SLIK ER RAMMEVERKET: Midten av figuren viser hva Redd Barna ønsker å oppnå: barn skal ha det bra og de skal lære seg å lese, skrive og regne. For å oppnå det må de arbeide med barnas miljø; psykososialt og fysisk godt læringsmiljø, barnevennlig pedagogikk, skole-hjem samarbeid og skoleledelse. Den ytterste ringen viser hvordan de arbeider med påvirkning av politikk og systemer. 
 

 

Dette jobber Redd Barna og BDO for i «Utdanning for fremtiden»

  • Støtte inkluderende grunnutdanning under alle forhold, inkludert kriser, krig og katastrofer. Vektlegge læring og barns utvikling.
  • Bygge motstandskraft og sikre at barn er beskyttet mot vold og overgrep både på og rundt skolen. 
  • Støtte opp om internasjonale Redd Barnas satsing på tidlig læring. 
  • Være pådriver for økt og bærekraftig finansering av inkluderende kvalitetsutdanning fra givere og utviklingsland.
  • Fortsette hovedsatsingen på utdanning i internasjonale Redd Barna, inkludert barns rett til utdanning i krig og konflikt.