• BDO hjelper Redd Barna med god risikostyring

BDO hjelper Redd Barna med god risikostyring

 

Risiko er noe alle organisasjoner bør ta høyde for. For å nå sine mål er det mange typer risikoer Redd Barna må kartlegge, forstå og håndtere. Dette får de hjelp til av rådgivningsteamet fra BDO. 

 

-  God risikostyring gir virksomheter en bedre forståelse for sine omgivelser og hvordan man kan lykkes. BDO hjelper Redd Barna med å rigge seg på best mulig måte - slik at de kan fokusere på det de er aller best på, sier Nabil El Hamouti, rådgiver i BDO.

Arbeidet består blant annet i å kartlegge risikoer, gjennom workshops og diskusjoner med ledelsen og styret. I tillegg til bevisstgjøring av organisasjonen og påfølgende sikring av ansatte. Her inngår også bruk av et tilpasset rammeverk for risikostyring. 

-  Vi vurderte det som helt nødvendig å få inn ekstern bistand i arbeidet vårt med å strukturere arbeidet vårt med risikostyring. Her har BDO bidratt med betydelig kompetanse, sier Vegard Thorsen, CFO i Redd Barna.

 

BDO-TEAMET PÅ PLASS FOR REDD BARNA: Nabil El Hamouti, Ann Cathrin Hoffman, Per Kristian Høybråten.

 

Bedre rustet mot hendelser

BDO er hele veien en sparringspartner og bidrar kontinuerlig med utvikling og forbedring av Redd Barnas rutiner og internkontroll.

-  Det er av stor verdi for oss at BDO forstår oss og vårt risikobilde. Ved å på plass en systematikk som gjør at vi øker bevisstheten rundt den risikoen som Redd Barna er eksponert for, er vi bedre rustet til å iverksette forbyggende tiltak og redusere konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Til syvende og sist handler det om at vi planlegger på en slik måte at vi oppnår best mulig resultater for barn, avslutter Thorsen.