• Åpenhetsrapport

Åpenhetsrapport

Som følge av revisorloven § 5a-2, som krever at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse årlig skal avgi en rapport som beskriver en rekke forhold knyttet til revisjonsvirksomheten, er vi glade for å kunne gi alle våre kunder og  andre forbindelser vår Åpenhetsrapport.