• Vi tar ansvar

Samfunnsansvar

Vi som jobber i BDO er engasjerte. I samfunnet, i kundene våre og i hverandre. Vi ønsker å gjøre en forskjell.
#jegbryrmeg samler vårt engasjement, internt og eksternt.