• Vi tar ansvar

Samfunnsansvar

Det er viktig for BDO som privat aktør å ta ansvar utover det rent kommersielle i samfunnet. Derfor engasjerer vi oss i områder vi mener bidrar til god samfunnsutvikling.