• Vi tar ansvar

Samfunnsansvar

Vi anser det som naturlig at BDO tar ansvar utover det rent kommersielle i samfunnet. Derfor har vi engasjert oss på noen områder vi mener vi kan bidra til god samfunnsutvikling.