• Vi støtter Redd Barna

Redd Barna

Som kunnskapsbedrift er det naturlig for BDO og oss som jobber her å bidra i prosjekter for utvikling av kunnskap. Vi mener at utdanning er nødvendig for å komme ut av fattigdom, og vi velger derfor å støtte Redd Barna og deres prosjekter for utdanning.  

Vi har i flere år vært stolt hovedsamarbeidspartner med Redd Barna, en veldrevet og uavhengig hjelpeorganisasjon med verdier som samsvarer med våre egne.

Utover det økonomiske bidraget vi gir hvert år, tilbyr vi også 300 pro bono timer innenfor våre tjenesteområder til nasjonale og internasjonale prosjekter Redd Barna jobber med. Mange ansatte støtter også Redd Barna gjennom BDO Lønnsgiv; et valgfritt månedlig lønnstrekk direkte til Redd Barna. Flere jobber også som frivillige, blant annet som leksehjelp og på asylmottak i Norge. 

BDO samarbeider også med Studentaksjonen ved Handelshøyskolen BI, en studentorganisasjon som gjennomfører aktiviteter og arrangementer der alle inntekter går direkte til Redd Barnas utdanningsprosjekter.