• Vi støtter Redd Barna

Redd Barna

Samarbeid med ideelle organisasjoner er viktig for oss i BDO. Vi har i flere år samarbeidet med Redd Barna. Vi har valgt Redd Barna fordi det er en veldrevet og uavhengig hjelpeorganisasjon som samsvarer med våre egne verdier.

Samarbeidet er bygget rundt fire dimensjoner:

  • Årlig støtte med et fast beløp.
  • Alle ansatte har mulighet til å bidra med et valgfritt beløp gjennom et månedlig lønnstrekk som går direkte til Redd Barna.
  • BDO gir årlig 300 pro bono rådgivningstimer innen økonomiske, organisatoriske og juridiske områder til Redd Barna. Vi bidrar med kompetanse i prosjekter som Redd Barna jobber med, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Samarbeid: 
    • Mellom Redd Barna og BDO på aktuelle aktiviteter og arrangementer.
    • Med Handelshøyskolen BI gjennom BI Studentaksjonen som samler inn penger til Redd Barna.