1:

Kambodsja


Sammen med Redd Barna bidro vi i syv år, fra 2013, med å bygge opp barn og unges utdanningsmuligheter i Kambodsja. Gjennom vårt «Utdanning for fremtiden»-prosjekt har vi bidratt til en tryggere og bedre skolehverdag for mer enn 50 000 barn. Det handler om å sikre skoleomgivelsene, utvikle gode lærere, minimere vold i skolen og hjemme, forbedre skolemateriell og etablere lesegrupper.

Utdanning for fremtiden


Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden.

Les mer

Kambodsja - hjelpen nytter

Sammen med Redd Barna har vi siden 2013 arbeidet for å bygge opp barn og unges utdanningsmuligheter i Kambodsja. Gjennom vårt «Utdanning for fremtiden»-prosjekt har vi bidratt til en tryggere og bedre skolehverdag for mer enn 50 000 barn. Vi har jobbet med å sikre skoleomgivelsene, utvikle gode lærere, minimere vold i skolen og hjemme, forbedre skolemateriell og etablere lesegrupper. 

 

Historisk bakteppe 

Under ledelse av Pol Pot styrte Røde Khmer Kambodsja fra 1975 til 1979. Det er anslått at 600 000 kambodsjanere ble likvidert av Røde Khmer fordi de kunne lese og skrive. I tillegg døde mange av sult, tortur og tvangsarbeid. Totalt døde nærmere 2 millioner av landets 8 millioner innbyggere. En hel generasjon vokste opp som analfabeter under Røde Khmer-regimet. Fortsatt er det for få lærere og mange av dem har ikke lærerutdanning.

I dag lever en tredjedel av befolkningen i Kambodsja under fattigdomsgrensen. Mange familier har ikke mulighet til å sende de eldre barna på skolen. De trenger deres arbeidsinnsats. Valget står mellom å få mat på bordet eller å gi barna utdannelse.

 

 

Redd Barnas innsats

Også i Kambodsja jobber Redd Barna etter rammeverket Quality Learning Framework, med fokus på å engasjere foreldrene og lokalsamfunn i driften av skolene i Kambodsja. 

Redd Barna lærer lærerne å lære bort. De lærer hvordan de skaper et trygt miljø for barna på skolen. I tillegg får de løpende opplæring og støtte i gode undervisningsmetoder.

Barn trenger å introduseres tidlig for farger, bokstaver og tall. Hvis de ikke engasjeres når de er små strever de med å lære å lese og skrive når de begynner på skolen. Derfor lærer Redd Barna opp førskolelærere, og deler ut leke- og læringsmateriell.

Redd Barna har også etablert strukturer som gir lokalsamfunnet flere måter å engasjere seg på. Det har blitt opprettet klasseromkomiteer, skoleutviklingskomiteer, barneråd og leseklubber. 

Det økte engasjementet i lokalsamfunn er viktig i et land der annethvert barn utsettes for vold og misbruk hjemme. Redd Barna lærer foreldrene hvordan de kan disiplinere barna sine uten bruk av vold. Lokale instruktører bruker rollespill for å skape situasjoner foreldrene kan kjenne seg igjen i, og demonstrer hvordan de kan løse vanskelige situasjoner.

 

 

Hva har vi fått til sammen med Redd Barna?


I løpet av de siste 6 årene har vi oppnådd utrolige resultater for barn i Kambodsja. Gjennom «Utdanning for fremtiden» har vi støttet 127 skoler i utvalgte provinser i Kambodsja, og bidratt til å bygge opp skolestrukturen etter de katastrofale årene med Røde Khmer og Pol Pot ved makten. Over 50 000 barn har på denne tiden fått bedre læringsutbytte og kvalitet på undervisningen.

Prosjektet har også hatt fokus på samarbeid med lokale myndigheter. Arbeidet har bidratt til en bærekraftig utvikling gjennom reformering av utdanningssektoren, både direkte på skolenivå og på politisk nivå. 

Under en feltreise i Kambodsja i 2018 fikk BDO muligheten til å se Redd Barnas avgjørende arbeid på nært hold. Vi fikk også møte landets utdanningsminister, som delte sine tanker om hvordan de jobber for at skoler som har vært støttet gjennom «Utdanning for fremtiden» skal inspirere og lære bort til andre skoler. Han var takknemlig for Redd Barnas støtte til utdanningssektoren og trakk særlig frem bidraget til den nåværende lærerreformen, endring av lærerplanen og skoleinspeksjon.

 

BDO I KAMBODSJA: Utdanningsminister H.E. Dr. Hang Chuon Naron sammen med vår administrerende direktør, Martin Aasen.

 

Redd Barnas innflytelse på landets styrende organer er en av nøklene for å gi skolestrukturen et løft som virkelig gjør en forskjell. Resultatene viser tydelig at de skolene som Redd Barna arbeider med, har raskere fremgang enn dem som ikke blir støttet, og fungerer som utgangspunkt for videre utvikling av skolesystemet i landet.

Kambodsja skoleprogram har tatt store steg de seneste årene og myndighetene er klare for å drive utviklingen videre også uten Redd Barnas engasjement. 

Etter mange år med målrettet utdanningsarbeid i Kambodsja er landet på rett vei. Redd Barna har derfor valgt å rette de økonomiske midlene mot en del av verden der nøden og behovet er enda større. Dette er i tråd med Redd Barnas mål om å alltid stå opp for de barna som har det vanskeligst. Barn som lever i konfliktområder og i fattigdom. Fremover vil vårt felles engasjement derfor fokuseres mot et av verdens minst utviklede land, Uganda.
 

Les mer om utdanning for fremtiden i Kambodsja på Redd Barnas nettsider her