Utdanning for fremtiden i Uganda


Arbeidet til Redd Barna er på ingen måte på hold, selv om Covid-19 gjør at skoler er stengt og samfunnet har smittevernsrestriksjoner. Behovet i regionen er stort og barna i Nord-Uganda trenger mer støtte enn noen gang.


Møt Sharon fra Uganda


Med historien til Sharon i Uganda hyller vi jentene, og det arbeidet som gjøres ute i verden - for jenters likeverd, for bærekraftige utdanningsmuligheter og for at vi står sammen om å ta deres drømmer på alvor. I ti år har vi samarbeidet med Redd Barna om "Utdanning for fremtiden" - først i Kambodsja og nå i Uganda.

Krigens barn er dagens foreldre


Foreldregenerasjonen i regionen Gulu i Nord-Uganda har opplevd mange år med krig, ødeleggelse og ekstrem fattigdom. Derfor jobber vi sammen med Redd Barna for å få på plass en ny skolestruktur for å flest mulig barn på skolen, lengst mulig.


Et viktig bidrag


Pengene fra alle BDOs lønnsgivere og størstedelen av beløpet BDO betaler i Redd Barna-avtalen, er et viktig bidrag til utdanningsarbeidet i Northern Region og Karamoja Region, lenger øst i Uganda. Redd Barna-programmet i Gulu-distriktet styrker utdanningstilbudet for ca. 40.000 barn i de to regionene, like mange gutter som jenter.

Bli kjent læreren Grace


Her får du møte Grace, som jobber som lærer i 5. klasse. En god lærer støtter barn og unge i deres læring og utvikling. De må være faglig flinke, men også sterke pedagogisk og sosialt. I Uganda støtter vi prosjekter som utruster nær 400 lærere med gode pedagogiske verktøy, slik at barn kan lære, og ikke minst - ha det godt på skolen.

Besøk Lukwir skole


Lukwir er en av de ca. 90 skolene vi støtter i Nord-Uganda gjennom Redd Barna-programmet «Utdanning for fremtiden». Under pandemien er skolene stengt - men Redd Barna rigger til hjemmeskole. Dette er gjort mulig gjennom utdeling av mange tusen skolebøker og undervisning via egne radiokanaler.

Barna tar ansvar for skolen


Med forskning og mer enn 100 års erfaring har Redd Barna utviklet sitt eget rammeverk for at utdanningsinvesteringene skal være bærekraftige. Rammeverket involverer lokale og nasjonale myndigheter, foreldre, og selvfølgelig lærere, skoleledere – og barna. I vår samarbeidsavtale er vi med på å skape trygge skoler og samfunn hvor barn har det bra, og hvor de lærer å lese, skrive og regne.

Møt elevrådsrepresentant Moses


Som vi har sett bevis på i skoleprosjektet vårt i Kambodsja, er skolenes elevråd en viktig arena for endring og bærekraftig utvikling. Redd Barna legger til rette for at barn blir hørt og kan delta i saker som angår dem. I filmen møter du 11-åringen Moses, som er engasjert i elevrådet på skolen. Han er en engasjert gutt som gjør sitt ytterste for å forbedre skolehverdagen til alle og enhver.