• Merverdiavgift og skatt i bilbransjen

Merverdiavgift og skatt i bilbransjen - Oslo

Dato: 26. april 2017
Tid: 08:30 - 11:00
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Per-Chr. Nilssen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Regelverket knyttet til merverdiavgift og skatt for bilbransjen er detaljerte og omfattende.
I dette seminaret vil vi ta for oss en rekke praktiske og aktuelle områder knyttet til merverdiavgift- og skattereglene innen bilbransjen.

Vi vil bl.a. behandle følgende temaer:
Merverdiavgift
• Merverdiavgift knyttet til demobiler:    Uttak, justering, løpende drift
• Yrkesmessig utleievirksomhet - Merverdiavgift knyttet til utlånsbiler/erstatningsbil: Fradragsrett, uttak, justering
• Justering av merverdiavgift ved omdisponering av personbiler
• Hva er inkludert i merverdiavgiftsfritaket ved salg av El-bil/bruktbil
• Forskuddsfakturering:  Serviceavtaler
• Leasing:  Startfakturering, erstatning og overkjørt km
• Forsikringsformidling: Unntatt /avgiftspliktig omsetning, fradragsnøkkel

Skatt
• Ansattes bruk av arbeidsgivers bil:  Bilpool, fast firmabil, sporadisk bruk av arbeidsgivers bil 
• Reiser:  Tjenesteturer, premieturer, velferdsturer
• Personalrabatter:  Nyheter
• Skattemessig avskrivning av biler:  Varelager, demobiler, utlånsbiler
• Skattemessig periodisering / regnskapsmessig
• Ai Lease / Subaru - dommen

Seminaret vil belyse de ovenfor nevnte temaene med praktiske eksempler.  Seminaret egner seg best for daglig ledelse, finans-/økonomiledere, regnskapsmedarbeidere og -rådgivere og andre innenfor bilbransjen, samt andre som interesserer seg for temaet.

Registrering, kaffe og frukt fra kl 08:00.  Det faglige innhold starter kl 08:30.  Seminaret er gratis.

Meld deg på