• Hvor sårbar er du for digitale angrep?

Hvor sårbar er du for digitale angrep? - Oslo

Dato: 28. april 2017
Tid: 08:30 - 10:30
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. etg
Oslo  
veibeskrivelse

PC Nilssen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Digitaliseringen i norske virksomheter er i full gang, og aktiviteten vil bare øke. Fordelene er mange, men dette skaper et omfattende og mer komplekst risikobilde – som alle virksomheter må ta inn over seg.
 
Norske virksomheter tar i økende grad i bruk digitale løsninger. De flytter informasjonsverdiene sine ut i skyen, og antallet enheter koblet til internett blir stadig flere. Samtidig økes deres digitale sårbarhet dramatisk.
 
Trusselaktørenes økte tilgjengelighet til verktøy, kombinert med høy eksponering av verdier og svært lav risiko for å bli tatt og straffeforfulgt, gjør at en stadig større andel av kriminaliteten foregår digitalt. Digital kriminalitet som for eksempel løsepengevirus og direktørsvindel skjer stadig hyppigere. Norske myndigheter melder om stadig flere tilfeller av industrispionasje og statlig etterretningsvirksomhet mot norske virksomheter
 
Alle er sårbare for digitale angrep!
 
I BDOs risikoundersøkelse for 2017 kommer det frem at norske virksomheter vurderer digitale angrep som sin største risiko i dag. Samtidig svarte et stort antall at de har en sikkerhet som er god, eller god nok, mot kjente eller ukjente trusler.
 
BDOs erfaring er dessverre at dette ikke medfører riktighet. Vi ser stadig hvor sårbare virksomheter er, både gjennom faktiske hendelser og våre egne undersøkelser. Det er utfordrende å vurdere skadepotensialet ved hendelser, og få tar innover seg hvor stor betydning riktig håndtering av trusler og hendelser har. Vi ser at svært få virksomheter er så godt sikret som de tror de er.
 
Hvordan kan du som virksomhetsleder sikre din drift og dine digitale verdier?
 
Vi inviterer til seminar i samarbeid med Data Equipment, der vi kommer nærmere inn på det digitale risikobildet:

  • Hvem og hva er utsatt?
  • Hvor sårbare er norske virksomheter mot digitale angrep og ukjente trusler?
  • Hvordan sikre dine digitale verdier? 


Foredragsholdere: 

Chris Culina,  BDO CERT
Chris leder BDOs operative IT-sikkerhetsmiljø, BDO CERT. Han har  erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Norsk Helsenett, drift og utvikling ved Universitetet i Oslo, samt flere andre bransjer. Culina har solid erfaring innen ledelse av  hendelseshåndtering, forensics, og analyse av skadelig programvare, nettverkstrafikk og logger relatert til målrettede angrep og
digital spionasje.
  
Hugo Fernandez, Data Equipment
Business Unit Manager – Security
Hugo Fernandez har mer enn 15 års erfaring fra Forsvaret og har de siste 6 årene hatt ansvar for sikkerhetsområdet i Data Equipment.

Seminaret er et samarbeid mellom  BDO CERT  og   

Registrering, kaffe og enkel bevertning fra kl 08:00.  Det faglige innholdet starter kl 08:30.
 

Meld deg på


 
Vi vet at for å dekke hele det nødvendige spekteret av sikring av IT-systemer, er det behov for komplette sikkerhetsløsninger. Derfor har BDO CERT og Data Equipmentvalgt å etablere et særskilt samarbeid. Dette innebærer at vi til enhver tid kan tilby komplette IT-sikkerhetsløsninger av svært høy kvalitet
 
BDO CERT (Computer Emergency Response Team) er en del av BDO Sikkerhet og beredskap, som består av nærmere 30 rådgivere, og er en betrodd tjenesteleverandør av sikkerhets- og beredskaps tjenester for en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor. CERT-teamet består av personer med unik teknisk, operativ og strategisk erfaring, og leverer integrerbare, fleksible og skalerbare IKT-sikkerhetstjenester, skreddersydd det til enhver tid aktuelle risikobilde
 
Data Equipment har spisskompetanse innen sikkerhet og infrastruktur. De leverer komplette sikkerhetsinstallasjoner med tradisjonell perimetersikring, mikrosegmentering i datasenteret, sikkerhet i skyen, sikring av e-postløsninger, neste generasjons endepunktsløsninger og deteksjon av unormal oppførsel i nettverket.