• Øst-Vest-konferansen 2017

Øst-Vest-konferansen 2017 - Bergen

Dato: 04. mai 2017
Tid: 10:00 - 14:00
Grieghallen
Edvard Griegs plass 1
Bergen  
veibeskrivelse

  • Velkommen til seminar i BDO

Fjorårets Øst-Vest-konferanse på Hønefoss ble en stor suksess med statsminister Erna Solberg i spissen. På årets konferanse - den 4. mai i Bergen - følger samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opp suksessen som hovedinnleder.

Øst-Vest-konferansen 2017 avholdes kort tid etter at Regjeringens stortingsmelding om neste Nasjonal Transportplan (NTP) er offentliggjort. Hovedfokus på konferansen vil derfor være hvorfor Stortinget må prioritere hovedforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet: Ringeriksbanen, E16 og Vossabanen vil bety en kraftig innsparing av reisetiden mellom
landsdelene. Utbyggingsprosjektene vil føre til en betydelig samfunnsmessig og bærekraftig verdiskaping på hele Oslo-Bergen-aksen, nye, viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner, samt sikre en trygg vei og bane.

Fullt konferanseprogram vil snart  bli lagt ut på https://ost-vest.no

Arrangører/ samarbeidspartnere:
Voss kommune, Bergen kommune, Rådet for Ringeriksregionen, Forum Nye Bergensbanen, Bergen Næringsråd, Ringerike Næringsforening, Vossaløysinga, Ringeriksløsningen, BDO, Sparebanken Vest.

 

 

Meld deg på