• Beregning av uttaksmva i byggeprosjekter

Beregning av uttaksmva i byggeprosjekter - Oslo

Dato: 04. mai 2017
Tid: 08:30 - 10:30
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Per-Chr Nilssen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

For eiendomsutviklere, entreprenører m.v kan uttaksmerverdiavgift i byggeprosjekter være et svært komplisert regelverk å forholde seg til.  I praksis ser vi at mange aktører overser at det skal beregnes uttaksmerverdiavgift,  både når det gjelder oppføring og drift av bygg. Vi ser også at avgiftsmyndighetene i den senere tid  har lagt til grunn en langt mer omfattende uttaksplikt enn tidligere. Det er derfor svært viktig å kjenne til nyere praksis for å kunne vurdere hvordan man bør være organisert med tanke på merverdiavgift i byggeprosjekter.

 I dette seminaret vil vi gjennomgå sentrale nyheter og fokusere på hva eiendomsutviklere bør ha kjennskap til fra planleggingsstadiet til oppsettelse av nye bygg/påbygg/rehabilitering m.v. for salg eller utleie . Hvilke fallgruver bør man være klar over? Kan det være hensiktsmessig å organisere seg på bort fra uttaksplikt? Hvordan skal man praktisk dokumentere avgiftsgrunnlaget og overholde strenge dokumentasjonskrav i merverdiavgiftsloven?  

 

 

Foredragsholder er advokat Jørgen B. Grønlie, BDO Advokater

 

Meld deg på