• Næringseiendom- og bygg/anleggsbransjen i Rogaland

Næringseiendom- og bygg/anleggsbransjen i Rogaland - Stavanger

Dato: 18. januar 2018
Tid: 08.00 - 10.00
BDO
Luramyrveien 40
Stavanger  
veibeskrivelse

Kristoffer Solland Wermundsen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Næringseiendom- og bygg/anleggsbransjen i Rogaland:
Hva betyr ny teknologi, overføring av teknologi og endrede behov for måten vi bygger på?

Velkommen til seminar, det andre i rekken spesielt utarbeidet for våre kunder og samarbeidspartnere innen næringseiendom- og bygg/anleggsbransjen i Rogaland.

BDO setter igjen fokus på hvordan vi kan bygge raskere, mer effektivt og mer miljøvennlig. Denne gangen vil vi forstå mer av hvordan ny teknologi tas i bruk og hvordan vi kan bruke teknologi fra andre bransjer.  I tillegg vil vi sette søkelyset på endringer hos brukerne av byggene. Har holdningene endret seg? Også i vår region.

BDO reflekterer over markedssituasjonen, Bjørn Risa fra Risa Gruppen vil dele sine erfaringer fra 25 år i bransjen, Ole Fredrik Bergseth og Audun Schibevaag fra Keystone vil dele erfaringer fra et case og Rune Svindland fra ECON Consulting Group vil legge frem en helt fersk brukerundersøkelse fra eiendomsmarkedet på Nord-Jæren.

Vi serverer frokost fra kl 07:30.

Seminaret er gratis. Velkommen.

Meld deg på

 

Program:
Velkommen
Stein Rhoar Juul, partner og kontorleder for BDOs kontorer i Sørvest-Norge

En reise med gravemaskin
Bjørn Risa, Entreprenør, R-gruppen
Bjørn Risa sitt eierskap i R-Gruppen er langsiktig. Eierskapet har vært i Risafamilien siden 1948 og nåværende eier har planer om at dette skal vare i lang tid fremover. Da Bjørn Risa som 18-åring var nyutdannet anleggsgartner ved Øksnevad videregående skole startet han sin egen bedrift, Bjørns hage og anlegg, som raskt vokser til å bli en stor bedrift i Rogaland som alltid har levert gode resultat. Siden har han kjørt, kjøpt og eid anleggsmaskiner. Men hva har skjedd de siste 25 årene? Hva er endret og hva er som før? Og hva kan vi forvente av endringer fremover? Bjørn har som målsetting å ha en ny moderne maskinpark og det beste utstyret. Hvordan ser dette ut om 5-10 år? Oljebransjen graver grøfter på havbunnen fra et kontrollrom på Forus. Kan vi i 2030 kjøre brøytebil i Sirdal fra et kontrollrom på Nærbø eller lage tunnel i Norge fra et kontrollrom i Tyskland?

Kunne byggebransjen overlevd en «oljekrise»?
Thomas Lidsheim, partner i BDO
Thomas tar oss med på et tankeeksperiment med fokus på ekstreme endringer i teknologi, prosess og kompetanse. Denne gangen vil vi forsøke å sammenligne byggenæringen med olje og gass. Hva ville skjedd om «byggeprisen» faller like dramatisk som fallet vi har opplevd i oljebransjen? Vil vi slutte å bygge hus?

Pause

Fra oljeboring til asfaltering – ikke bare oljen, men også teknologien
Ole Fredrik Bergseth og Audun Schibevaag fra Keystone
Keystone, et lokalt selskap med veldig store kunder. De leverer programvare til Conoco Philips, Archer og Norsea. De planlegger komplekse oljebrønner og operasjoner langt til havs. Sørger for at rett utstyr og rett kompetanse er på plass på riggen til rett tid. Men kan avanserte datamodeller utviklet for oljebransjen brukes i andre industrier? Er det egentlig forskjell på en SPV og en betongbil? Er det forskjell på en boremaskin på en oljerigg og en boremaskin som borer på byggeplass?

Spørsmålet kom opp når oljeaktiviteten stilnet. Nå vet de svaret. Og de vil dele det med oss.

Keystone skal ta oss med ut på en byggeplass. Å vise frem Software er oftest kjedelig. Derfor tar de heller med seg en trillebår. For å vise hvordan oljeteknologi er implementert hos Velde/Veidekke for å effektivisere prosessene på byggeplassene i distriktet.

Premiere: Hovedfunn fra ECONs årlige kartlegging av leiemarkedet for næringseiendom
En ny generasjon er på vei. Har kundenes preferanser endret seg? Ser vi noen tydelige endringer og trender? Hva skiller vår region fra Oslo, Bergen og Trondheim?

ECON Consulting Group jobber kontinuerlig med kartlegging og analyse av næringseiendom i Norge. Hvert år i desember gjennomføres en leietakerundersøkelse for å forstå hva bedriftene er opptatt av ved valg av sine forretningslokaler – samt å forstå endringene i bedriftenes preferanser. Undersøkelsen gjennomføres for 3. gang på Nord-Jæren og 2. gang i Trondheim, og er i år utvidet til også å omfatte Oslo og Bergen.

Svarene fra årets undersøkelse blir klare i januar og presenteres for første gang på BDO sitt frokostmøte.

Resultatene presenteres av Rune Svindland, daglig leder i ECON Consulting Group.

Oppsummering
Stein Rhoar Juul, regionleder i BDO oppsummerer frokosten.

Frokost serveres fra kl. 07:30.

 

 

 

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt, men om du av mangel på gode og effektive kollektivløsninger må ha med bilen, er det parkering rundt bygget.

BDO har en betydelig markedsposisjon innen næringseiendom- og bygg/anleggsbransjen i Rogaland. Gjennom en serie frokostseminarer ønsker BDO å legge til rette for erfaringsoverføring i bransjen, samtidig som vi vil sette fokus på endringer, trender og nyvinninger i bransjen som påvirker alle aktørene, men spesielt de som skal bygge nye bygg - både eiere, utviklere og selskapene som utfører arbeidet