• Næringslivsseminar

Næringslivsseminar - Frøya

Dato: 24. januar 2018
Tid: 09.00 - 11.00
Hotell Frøya
Rådhusgata 10
7260  Sistranda
veibeskrivelse

Anne Katrine Hollum Ekseth
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

25. mai 2018 trer EUs personvernforordning (GDPR) i kraft. Det nye lovverket er omfattende og komplekst, og gir nye rettigheter for enkeltpersoner og setter nye krav til virksomheter. På BDOs næringslivsseminar på Frøya får du vite mer om GDPR, og du har også anledning til å oppdatere deg på siste nytt innen skatt.

GDPR og personvern: På tide å tenke nytt?
BDO Advokater tar en gjennomgang av de verktøyene du trenger for å kunne bistå egen virksomhet med å etterleve kravene i GDPR, og gir deg en innsikt i:
- Hvorfor må ledelsen være opptatt av de nye reglene?
- Hva er nytt og hvilke konsekvenser får det for virksomhetene?
- Forberedelse til de nye reglene: Hvor skal man starte?
Marte Solbakken Nordheim, BDO Advokater

Skatt
BDO Advokater tar en gjennomgang av det som er nytt innen skatteområdet, herunder de viktigste forslagene i Statsbudsjettet for 2018, inkludert budsjettavtalen.  Videre kommer vi inn på hva vi kan forvente av endringer fremover, samt våre erfaringer knyttet til skattemessige forhold som det er viktig å være oppmerksom på.
Erling Bye, BDO Advokater

Registrering og frukt fra kl. 08:30. Det serveres lunsj kl. 11:15.  Velkommen!

Meld deg på