This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Due Diligence

Due Diligence - Oslo

Dato: 29. mai 2018
Tid: 08.30 - 10.30
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et
Oslo  
veibeskrivelse

Sigbjørn Selvik
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Due Diligence - hvordan styre risiko og pris i en transaksjon

Kjøp av et selskap innebærer betydelig risiko for at man betaler for mye eller overtar høyere risiko enn man er klar over. Gjennom en due diligence-prosess kan vesentlige risikofaktorer avdekkes og komme til reduksjon i prisen på selskapet eller sikres gjennom garantier fra selger. For alle som skal kjøpe et selskap, eller gjennomføre en annen type transaksjon, er det nyttig å vite hvordan en due diligence gjennomføres og brukes til å gjøre en bedre investering.

Due diligence i forbindelse med en transaksjon har historisk vært mest fokusert mot å avdekke feil i selskapets regnskap og rapportering. I dag er i tillegg analyser av arbeidskapitalbehov, netto gjeld og investeringsbehov helt sentralt i en due diligence. Dette er forhold som har vesentlig betydning for prising og risiko i selskaper. Erfaring viser at det ofte betales for mye for selskapene som blir kjøpt opp, noe som skyldes for høy forventning til synergier og framtidig avkastning. Det er derfor nødvendig å gjøre en grundigere jobb rundt vurderingene av framtidig inntjening og kontantstrøm.

I dette seminaret vil vi gjennom en praktisk tilnærming rette søkelyset på hva en finansiell due diligence innebærer, hvilke risikoer som kan avdekkes, hvordan DD funn påvirker pris og selve gjennomføringen av transaksjonen.

Vi fokuserer på due diligence hos en typisk kjøper og følgende temaer blir gjennomgått:

  • Due diligence – prosess og planlegging
  • Kjøpers due diligence – gjennomgang av viktigste fokusområder med praktiske eksempler og implikasjoner for prising
  • Håndtering av DD funn
  • Overordnet om closingmekanismer

Registrering og kaffe fra kl 08:00.  Det faglige innhold starter kl 08:30.

Meld deg på