• Eiendom - Hvordan lykkes vi?

Eiendom - Hvordan lykkes vi? - Hitra

Dato: 06. september 2018
Tid: 09.00 - 12.00
Hjorten Hotell
Skolegata 10
Hitra  
veibeskrivelse

Anne Katrine ekseth Hollum
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

I samarbeid med Hemne Sparebank inviterer BDO til Eiendomsseminar.

Det å investere i eiendom har i en årrekke vært innbringende. Ved investering i eiendom er det mange faktorer som er avgjørende for å lykkes med drift og utvikling. Det viktigste er naturligvis kjennskap til markedet, men eiendomsinvesteringer innebærer også et komplekst juridisk rammeverk, hvor forhold som skatt og avgift, forsikringer og avtaler knyttet til selskapets drift står sentralt. I tillegg er en løpende og god dialog med banken ofte en forutsetning for å kunne realisere investeringen.


Program:

Framtidens bomiljøer
Hvordan bli attraktiv i en æra med nok boliger til alle?
Jan Ludvig Andreassen, Eika Gruppen

Skatt og mva – Hvilken betydning har dette for deg som eiendomsaktør?
Skatt og merverdiavgift kan ha stor betydning for lønnsomheten ved investering i eiendom. Våre fagfolk vil omtale utvalgte muligheter og fallgruver knyttet til dette.
Erling Bye og Helle Vaarum, BDO Advokater

Forsikring - fra tomt til ferdig bygg
Aktuelle forsikringsløsninger for tomteeiere, byggherre og entreprenør fra tomtekjøp fram til ferdig bygg.
Morten Bergum, Eika Forsikring

De viktige avtalene
Skreddersydde aksjonæravtaler og gode leieavtaler er viktige verktøy for å sikre selskapets drift og utvikling.
Thomas Øvergård, BDO Advokater

Seminaret er gratis. Registrering og enkel frokost fra kl. 08:30 og det faglige innholdet starter kl. 09:00. Vi avslutter ca. kl. 11:30 med en lunsj.

Meld deg på