Konkurransekraft og lønnsomhet i Bygg, Anlegg og Næringseiendom - Oslo

Dato: 14. november 2018
Tid: 08.00 - 10.00
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Henning Dalsegg
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

BDO inviterer deg som er eier eller leder i bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen til et av årets viktigste fagseminarer.
Vi har nylig gjennomført en grundig bransjeanalyse. Funn fra analysen ønsker vi å dele med selskaper i bransjen som har behov for å øke sin egen innsikt om viktige bransjeforhold.

Hvordan er prognosene for næringseiendomsmarkedet og hva vil dette si for aktivitetsnivået fremover? Innenfor anlegg er det allerede igangsatt, og planlagt, flere store prosjekter. Hvilke utfordringer og muligheter ser vi for de norske aktørene fremover?
BDO har invitert aktører i og rundt bransjen til å dele sin kunnskap og besvare viktige spørsmål.

Bransjeanalysen involverer ca. 12.000 selskaper i Norge. Ca. 2.000 av dem er kategorisert og analysert for å få en bedre innsikt i forskjeller i vekst, lønnsomhet, soliditet og konkurranse. I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse som har gitt oss innsikt i hvordan eiere og ledere i bransjen opplever markedet i dag, og hvilke forventninger de har til fremtiden.

Registrering og enkel servering fra kl. 07:45.  Det faglige programmet starter kl. 08:00.

Program:

Velkommen
Henning Dalsegg, partner og leder bransjegruppe bygg, anlegg og eiendom i BDO

DNB Næringsmegling; Lavere yieldgap er den nye normalen – alternativet er verre
Gunnar Selbyg, direktør for analyse i DNB Næringsmegling
En status og vår vurdering av utsiktene for næringseiendomsmarkedet.

Presentasjon av BDOs bransjeanalyse for bygg, anlegg og næringseiendom
Henning Dalsegg og Olav Kvaalen, manager revisjon i BDO

BetonmastHæhre; Store endringer og vekst i anleggsmarkedet – Muligheter og nedsider
Petter Vistenes, leder Divisjon Anlegg i BetonmastHæhre
BetonmastHæhre er en av Norges største anleggsvirksomheter.
Økte investeringer i infrastruktur har, og vil medføre, betydelige vekstmuligheter i anleggsmarkedet. I tillegg til vekst innføres nye kontraktsformer, det blir større krav til samfunnsansvar samt akselerert bruk av teknologi i alle deler av verdikjeden. De som ikke klarer å følge med kan fort bli akterutseilt. Petter A. Vistnes vil dele sine refleksjoner og erfaringer omkring disse driverne og hvilke konsekvenser det har for aktørene i bransjen, som  hovedentreprenør, rådgiver eller underleverandør.

Gå til vår bransjeside og få et innblikk i deler av bransjeanalysen.
Du finner her en liten smakebit på hva som er mulig å analysere ved hjelp av god bransjeforståelse, metodisk tilnærming og digitale verktøy.

Meld deg på

Du kan frem mot seminaret  delta i spørreundersøkelsen. Det tar kun 3-4 minutter å svare på spørsmål om markedet og forventningene til fremtiden. Delta i undersøkelsen her.

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største med 240.000 ansatte og en omsetning på over 520 milliarder kroner. Bygg- og anlegg er en av de viktigste bransjene for den regionale verdiskaping gjennom bygging av boliger, næringsbygg, veier og annen infrastruktur. Til frokostmøtet samler vi bransjens sentrale aktører og aktuelle foredragsholdere innen sine felt. BDOs nasjonale og regionale bransjeanalyse presenteres i år i Stavanger, Bergen, Egersund, Oslo, Sarpsborg, Lillestrøm, Hamar, Trondheim og Larvik.