Offentlig infrastruktur – hva kan kommunen kreve av utbygger og hvordan sikre fradragsretten? - Oslo

Dato: 23. januar 2019
Tid: 08.30 - 10.00
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Siv Merethe Øveraasen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Kommunene pålegger i stadig større grad eiendomsutviklere å oppføre og bekoste offentlig infrastruktur. Dette kan bli svært kostbart for utbygger. Hvor langt kan kommunen gå i sine krav og hvordan påvirker skatt og merverdiavgift kostnadsbildet?

Vi ser blant annet nærmere på:
•    Lovbestemte opparbeidelseskrav
•    Rekkefølgebestemmelser
•    Kvalitetskrav til infrastrukturen
•    Skatte- og avgiftsmessig fradragsrett for kostnader til infrastruktur
•    Anleggsbidragsmodellen
•    Justeringsmodellen

Seminaret, som er gratis, egner seg for ledere og styremedlemmer, konsulenter, økonomiledere og -medarbeidere, regnskapsførere, salgsansvarlige, gründere og andre som har interesse for temaet.

Foredragsholdere:
Tone Gjertsen er partner i advokatfirmaet DLA Piper. Hun har lang og bred erfaring med plan- og bygningsrettslige problemstillinger. Gjertsen bistår store offentlige og private byggherrer i alle faser av et utviklingsprosjekt, herunder med fremforhandling av utbyggingsavtaler eller andre former for samarbeid/kostnadsdeling.  

Siv Øveraasen er partner i BDO Advokater AS. Hun har lang erfaring innen merverdiavgiftsområde og bistår blant annet med rådgivning knyttet til eiendomsutvikling, salg og utleie av fast eiendom. Hun bistår også med utarbeidelse av justeringsavtaler, blant annet i forbindelse av overdragelse av infrastruktur fra utbygger til kommuner.

Godkjenning som etterutdanning:
Revisorer: 1t skatterett, 1t annet
Regnskapsførere: 1t skatte-/avgiftsrett, 1t rettslære

Registrering og kaffe fra kl 08:00.

Meld deg på