• Representasjon

Representasjon - fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie - Oslo

Dato: 13. februar 2019
Tid: 08.30 - 10.30
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Per-Chr. Nilssen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

NYOPPSATT SEMINAR:

Myndighetene har i de senere år skjerpet lovverket mht fradragsmuligheter for representasjonsutgifter. Hva er egentlig representasjon? Hvilke krav gjelder for at utgifter til representasjon skal være fradragsberettiget? Hvor går grensen mellom lovlig representasjon og ulovlig kundepleie/korrupsjon? Hvilke konsekvenser kan det få å gå over grensen?

Vi går nærmere inn på de skatterettslige forhold som:

  • kostnader til bevertning av kunder og forretningsforbindelser
  • reiser, kurs mv.
  • avgrensning mot velferdstiltak, gaver, møteomkostninger m.m.
  • innberetningsplikt og arbeidsgiveravgift
  • avgrensning mot ulovlig kundepleie/korrupsjon

I tillegg ser vi på den strafferettslige siden av representasjon

  • Hvilke konsekvenser kan brudd på regelverket få?
  • Gjennomgang av noen kjente og mindre kjente saker som har havnet i rettsvesenet.

Seminaret, som er gratis, egner seg for ledere og styremedlemmer, konsulenter, økonomiledere og -medarbeidere, regnskapsførere, salgsansvarlige, gründere og andre som har interesse for temaet.  Seminaret godkjennes som etterutdanning med 2 timer:

  • Revisorer: 1t skatt/avgift og 1t annet
  • Regnskapsførere: 1t skatt-/avgiftsrett og 1t rettslære

Foredragsholdere er advokatene Anne Taran Tjølsen og Henrik Dagestad fra BDO.  Registrering og kaffe fra kl 08:00. Det faglige programmet starter kl 08:30

Meld deg på