UT CFO for Scaleups 20+ - Trondheim

Dato: 28. februar 2019
Tid: 09.00 - 12.00
BDO
Klæbuveien 127 B
Trondheim  
veibeskrivelse

Magne Aasheim
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

UT Prosjektet med samarbeidspartner BDO inviterer til seminar!

CFO-rollen i små og mellomstore vekstselskaper (scaleups) er viktig for å sikre at selskapene lykkes med sine vekstambisjoner. Samtidig er forventningene til en CFO ofte høye, kombinert med kompleksitet, akselererende vekst og en ambisiøs og dynamisk organisasjon. Krevende med andre ord, men også gøy, fordi du som CFO kan påvirke og bidra til at selskapet lykkes.

UT Bedriftene, nettverket og partnere representerer til sammen et bredt spekter av suksesshistorier, kompetanse, erfaring, og kunnskap om oppgaver i CFO-rollen (spesielt med internasjonal fokus). Gjennom dette seminaret har vi som ambisjon å etablere et kraftfullt læringsmiljø for CFO-rollen, i vekstselskaper gjennom en kombinasjon av erfaringsutveksling, diskusjoner, faglige foredrag og nettverksbygging. Gjennom seminaret ønsker vi å bidra til at UT Bedriftene utvikler sterke internasjonalt kompetente CFOer, til det beste for selskapet og økosystemet for vekstselskaper i Trøndelagsregionen

Ambisjonen er å gjennomføre tre seminarsamlinger i året, orientert rundt konkrete hovedtemaer som deltakerne selv bestemmer, sammen med BDO og UT Prosjektet. Deltakerne vil også bli involvert i forberedelser, innledning av tema på samlingene, og deling av erfaringer.

Aktuelle tema kan for eksempel være kapitalstyring og finansiering, GIEK, bank, sikring av betaling, valutautfordringer, internasjonale avdelinger og datterselskaper, regnskapsprinsipper, utbytter fra internasjonale døtre, kildeskatt, internasjonal MVA, toll og due diligence. Da dette skal være et diskusjonsforum, vil det være begrenset med plasser.

Primær målgruppe:           CFO-rollen i internasjonale vekstselskaper (eller selskaper med internasjonale ambisjoner) som har passert sine første 20 millioner i omsetning
Tidspunkt 1.samling:          28. februar 2019, kl. 09:00 – 12:00 (frokost kl 08:30)
Kostnad:                             Deltakeravgift på 5.000 pr. år, pr. deltaker (tre samlinger)
Påmeldingsfrist:                 6. februar 2019

Forumet er et samarbeid mellom UT Prosjektet og BDO sin bransjegruppe for vekstselskaper.

Meld deg på