Salg av virksomheten - er du forberedt? - Molde

Dato: 12. september 2019
Tid: 17.00 - 19.00
BDO
Nøisomhed
Molde  
veibeskrivelse

Tonje Røvik
Email
  • Velkommen til seminar og pizzakveld i BDO

Er din bedrift i en situasjon eller har nådd et stadium i utviklingen hvor det er naturlig å vurdere en ny eier eller en strategisk partner? Er dere i ferd med å planlegge gjennomføring av et generasjonsskifte eller ønsker du å trappe ned? Eller vurderer du å benytte det gode markedet til å realisere hele eller deler av de verdiene du sitter på?

Å selge et selskap er en stor og ressurskrevende oppgave. Gjennom bruk av praktiske eksempler vil vi i dette seminaret fortelle deg hvordan du bør gå frem for å oppnå et best mulig resultat, samt gi tips og innspill til hva du kan gjøre i forkant av selve salgsprosessen, som vil bidra til å øke sannsynligheten for et vellykket utfall.

Vi vil blant annet komme nærmere inn på disse problemstillingene:
- Når er salg den beste løsningen
- Hvordan oppnå en best mulig pris
- Hvorfor det er viktig å kartlegge flere potensielle kjøpere
- Hvordan gjennomføre prosessen
- Hvilke forberedelser kan og bør gjøres
- Hva kreves av selger

Foredragsholdere er Per Ove Giske og Jonas Hjertson i BDO Transaksjonsrådgivning. Foredragsholderne har lang og bred erfaring fra et stort antall transaksjoner i tilknytning til kjøp og salg av virksomheter, og er hyppig benyttede foredragsholdere.

Seminaret, som er gratis, egner seg best for bedriftseiere, styremedlemmer, daglig ledere, forretningsutviklere, finans-/økonomiledere og andre som interesserer seg for temaet.  Det er et begrenset antall plasser - førstemann til mølla!

Bli også med på vår pizzakveld!  Vi registrerer fra kl. 16:30. Det faglige innholdet varer fra kl. 17:00-19:00, og vi inviterer til pizza fra kl 19:00.

Meld deg på