Brexit-kaos – konsekvenser og muligheter - Bergen

Dato: 23. oktober 2019
Tid: 08.30 - 10.00
Grand Konferanse- og festlokaler
Nedre Ole Bulls plass 1
  Bergen
veibeskrivelse

Solveig Bø Dalstø
Email
  • Velkommen til seminar fra BDO og Bergen Næringsråd

Storbritannias statsminister Boris Johnson vil ha britene ut av EU den 31. oktober – hvilke konsekvenser får det for din bedrift / organisasjon?

Kaos ved grensene og kilometer på kilometer med lastebiler i kø. Det er et av skrekkscenariene som kan skje ved en hard Brexit. Dette vil få store konsekvenser for Norge som har Storbritannia som sin største handelspartner. Norge og Storbritannia har inngått egne kriseavtaler som skal tre i kraft hvis en slik situasjon oppstår, men hvordan vil dette ramme næringslivet og flyten av arbeidskraft mellom landene?

Program:
Slik forbereder norske myndigheter seg på Brexit
Atle Leikvoll
Han leder Norges Brexit-team og har fulgt forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Leikvoll har vært Norges utsending til forhandlingene i G20, der Norge har vært med som gjesteland og er tidligere EU-ambassadør og generalkonsul i New York.

Handelsutfordringer ved en Brexit, sett fra britene
Ian Wooton, Professor i økonomi, University of Strathclyde, Glasgow
Han er spesialist på handelspolitikk og har studert konsekvensene av Brexit. Wooton kommer til Bergen for å fortelle om de svært spesielle konsekvensene Brexit kan få, sett fra Storbritania.

Bedriftscase – (TBD)

Sjekkliste for bedrifter – slik forbereder du din bedrift / organisasjon
Helene Hval, Tollrådgiver og senior manager, BDO
Erfaring fra 13 år i Tolldirektoratet, spesielt innenfor handelsavtaler. Hun vil på møtet gjennomgå konsekvensene av både en hard og myk brexit med tanke på avtaleverk innenfor handel med varer og tjenester.

Registrering og frokost fra kl 08:00. 

Pris: Gratis for kunder av BDO eller medlemmer av Bergen Næringsråd. Kr. 490 pr. pers. for de som ikke er medlem i Bergen Næringsråd eller kunde av BDO

Meld deg på