Fosenmøtet 2019 - Åfjord

Dato: 30. oktober 2019
Tid: 09.00 - 16.00
Kulturstua
Åvegen
Åfjord  
veibeskrivelse

Anne Katrine Ekseth Hollum
Email
  • Fosenmøtet 30. oktober 2019: Kompetanse for bærekraftig regionutvikling og lokal verdiskaping!

Fosen Regionråd inviterer til Fosenmøtet 2019 i samarbeid med sparebankene på Fosen og BDO

Fosenregionen ligger sentralt på Trøndelagskysten med et spennende og mangfoldig næringsliv som har behov for de rette folkene med den riktige kompetansen. Pågående og kommende prosjekter vil stille krav til ny kompetanse og vi er for få fosninger i forhold til behovet. Hvilken kompetanse har næringslivet i Fosenregionen behov for? Hvordan kan bedriftene gjøre seg attraktive for unge mennesker som gjør valg for fremtidig jobb og bosetting? Fosenmøtet 2019 – for næringslivet i regionen.

Program:
Planlagt etablering av Frydenbø Industri i Fosenregionen
Hva betyr dette og hvilke kompetansebehov vil Frydenbø ha i et fem års perspektiv.
Terje Vedeler, divisjonsdirektør Frydenbø Industri

Prosjektet Verdi i Vind skal bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag knyttet til vindkraft
Hvilken posisjon kan Fosen ta for å sørge for tilflytting, bosetting og sysselsetting som en følge av vindkraftutbyggingen og hvilke kompetansebehov møter vi?
Stian Nilsen, prosjektleder Åfjord Utvikling

Fra flyveidè til 25 ansatte på to år
En suksesshistorie fra en lærlingbedrift.
Erlend Langstrand, daglig leder Clean Marine Switchboards

Sofaprat med næringsaktører i Fosen
Vi samler et panel med deltagere fra Frydenbø Industri, Verdi i Vind og Clean Marine Switchboards
Leder av sofapraten er Odd Ustad, BDO

Kompetansekartlegging på Fosen
En presentasjon av en fersk kartlegging av kompetansebehovet på Fosen.
Torun Bakken, utviklingsleder Fosen Regionråd

Morgendagens (forretnings-)helter
Mange virksomheter og organisasjoner frykter de yngre målgruppene, samtidig som disse blir stadig viktigere å nå. De unge oppleves som komplekse og illojale mot merkevarer, og kravstore når det kommer til arbeidsgivere. Men er det virkelig slik? Rebecca Goodchild gir deg en innføring i hvem de unge er og råd til hvordan å tolke og forstå dem bedre, slik at også din virksomhet kan bli elsket av de unge.
Rebecca Goodchild, daglig leder Teige Goodchild

Sofaprat om kompetanse og utdanning
Vi samler et panel med Rebecca Goodchild og aktører fra V.G.S., Fosen Regionråd og kompetansekartleggingen.
Leder av sofapraten er Odd Ustad, BDO

Jobb for to
Er dette mulig eller bare honnørord?
Solveig Finboe, regiondirektør Manpower og Erling Eriksen, senior advisor Fosen Innovasjon

Videre utvikling av kampflybasen på Ørlandet
Det gjenstår fortsatt fem år av utbyggingen av kampflybasen.
Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase

Sofaprat "Jobb for to"
Hør erfaringene til en "medflytter" til flystasjonen, Christine Nordal Sunde, MOWI. I tillegg stiller ass. fabrikksjef i MOWI, Trond Fremstad og Erling Eriksen fra Fosen Innovasjon.
Leder av sofapraten er Odd Ustad, BDO

Fosen sett utenfra
Perspektivet fra en utflyttet og snart igjen hjemvendt fosning.
Gunn Kari Hegvik, ny redaktør i Fosna-Folket

Middag på Fosen Fjordhotell fra kl.16.30. Egen, bindende påmelding.

Seminaret er gratis. Registrering og kaffe fra kl. 08:30 og det faglige programmet starter kl. 09:00. Lunsjen består av lokalmat fra Fosenregionen. Vi avslutter ca. kl. 16:00. Påmeldingsfrist 20. oktober

Meld deg på