Brexit - Hva skjer? - Stavanger

Dato: 30. oktober 2019
Tid: 08.30 - 10.30
BDO
Luramyrveien 40
4313  Stavanger
veibeskrivelse

Frode Midttun
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Brexit-fristen, 31. oktober, nærmer seg med stormskritt. Pr. i dag ser det ikke ut som en omforent skilsmisseavtale med EU er realistisk. Storbritannia har inngått en midlertidig avtale med Norge, men utover denne vil Brexit fordre et spesielt tilpasningsdyktig norsk næringsliv i alle bransjer, og spesielt de med internasjonale forbindelser.

Vi inviterer til seminar, der vi tar for oss status om toll, mva og skatteregelverk. Hva må norske bedrifter forberede seg på, hvilke bransjer vil være spesielt i faresonen, og hva vil skje de neste ukene?

Innhold:
- Politisk status: Hva skjer, hvorfor skjer det, og hvilke konsekvenser får det?
- Avtaleverk , EØS-avtalen, EF/Norge avtalen, kompensasjonsavtaler og Fiskebrevet.
- Handel med varer, import og eksport - hvordan forberede bedriften
- Tollsatser og kvoter
- Bruk av innsatsmaterialer fra Storbritannia
- Endringer i skattleggingen som følge av Brexit

Seminaret, som er gratis, holdes av senior manager Helene Hval og advokat Marius Grana Noss og egner seg spesielt for styre og ledelse i norske virksomheter. Vi har også lagt inn litt tid på slutten av seminaret til å besvare konkrete problemstillinger.

Registrering og kaffe fra kl 08:00.

Meld deg på