Skatteoptimalisering - Skien

Dato: 26. november 2019
Tid: 08.30 - 10.30
BDO
Leirvollen 21A
Skien  
veibeskrivelse

Stein Knutsen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Pengeflyt mellom aksjonær og selskap, -gevinst, tap og uttak og utbytte fra aksjeselskap

Innskudd og uttak av kapital fra et aksjeselskap byr på mange alternativer. Valg av fremgangsmåte er
helt avgjørende for de skattemessige virkningene for aksjonærene, og kan ha store konsekvenser for disse.
Noen av de mest høylytte debattene og de største skattesakene vi har sett de siste årene, gjelder da også
slike ”egenkapitaltransaksjoner”.

Vi vil på seminaret presentere de forskjellige mulighetene for å ta ut midler fra selskaper, og de
skattemessige konsekvensene av slike uttak. Formålet er å se på muligheter og risikoer som foreligger ved
de forskjellige alternativene til uttak av midler.

Vi vil bl. a. behandle:
• Kapitalforhøyelser og nedsettelser, metoder, virkninger og fallgruver
• Fritaksmetode og aksjonærmodell, hvordan bør skattereglene påvirke beslutningsvalgene
• Utbytte
• Eie privat eller via selskap
• Etablering av holdingselskap

Seminaret, som er gratis, er godkjent som etterutdanning for revisorer/regnskapsførere med 2t skatt.  Registrering og enkel frokost fra kl. 08:00.

Meld deg på