EU-finansiering til din vekstbedrift: Kjenner du mulighetene?

Dato: Tilgjengelig inntil 31. desember
Tid:
Webinar
  

  • Velkommen til webinar hos BDO

Dette webinaret er et opptak av et live-webinar holdt 4. juni 2020.

Visste du at i 2019 fikk midtnorske vekstbedrifter NOK 79 mill. i finansiering fra EIC Accelerator? Kjenner du EU-ordningene som kan være aktuelle for ditt vekstselskap? Vil du vite hvordan selskaper som har fått finansiering har gått fram, og hvilke erfaringer disse sitter med? Og vet du at ordningene setter krav om en finansiell oppfølging og rapportering som er forskjellig fra de norske offentlige støtteordningene. Visste du forresten at Norges Forskningsråd gir støtte til skriving av søknader til EU?

EIC Accelerator er en av de mest aktuelle finansieringsordningene i EU for nyskapende vekstselskaper i SMB-segmentet. Gjennom denne støtteordningen kan du oppnå tilskudd på inntil EUR 2,5mill og inntil EUR 15 mill.i egenkapital.


Program:
Hvilke EU støtteordninger er aktuelle for vekstbedrifter i SMB segmentet, og hvordan går du fram for å søke på ordningene?
Knut W Knutsen, Senior konsulent, Enlight AS

Hvilke krav stilles til den finansielle rapporteringen ved EU finansiering, og hvordan innrette seg for å oppfylle disse?
Sture Ingdal, Senior manager, BDO

Noen trønderske vekstbedrifter forteller om sin(e) EU søknad(er), hvor de søkte hjelp, hva gjorde de selv… erfaringsdeling
Nina Kvannli og Gisle Aasgaard, Signicat AS,
Gunnar Vartdal, Picterus AS,
Peter Singstad, Cybernetica AS.


Praktisk hjelp/spørsmål, veien videre fram mot søknad
Foredragsholdere svarer på spørsmål / åpen diskusjon i forumet

Webinaret er gratis. Gjennom webinaret er vårt mål at du skal kunne ta stilling til om du skal søke for din bedrift, hvordan du skal komme i mål med en søknad og hvordan du bør innrette økonomioppfølgingen slik at du oppfyller EU’s rapporteringskrav.

OBS!  Webinaret varer i litt over 2 timer, og filstørrelsen er på 5GB.  Vi anbefaler bredbåndstilknytning.

Meld deg på