Ideelt Forum - Bærekraftsrapportering

Dato: Tilgjengelig til 18. oktober
Tid:
Webinar

  

Cathrine Sæther Karlsen
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Velkommen til «Ideelt Forum» - en seminarrekke fra BDO for ideelle organisasjoner. «Ideelt Forum» skal være et møtested for å treffe andre i sektoren, og få innspill til å takle utfordringene og gripe mulighetene innenfor ideell sektor. Pga. situasjonen med COVID-19 vil inntil videre alle seminaraktiviteter i BDO bli holdt digitalt.

Kjernevirksomheten i samfunnsnyttige og ideelle organisasjoner er tett knyttet opp mot bærekraftig utvikling. Den har som formål å sikre en utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine.

Vi ser at det at å ha et bevisst bærekraftsfokus kan bidra til å forsterke arbeidet ytterligere. Det kan ha stor verdi i å kommunisere dette arbeidet utad, både internt i egen organisasjon og eksternt til ulike interessenter. Samtidig ser vi at behovet for å verifisere denne informasjonen øker, fordi en slik attestasjon bidrar til å skape troverdighet og tillitt til rapporteringen.

I dette webinaret gir BDO deg et innblikk i hva bærekraftsrapportering er og hvorfor dette er viktig for din organisasjon. Vi presenterer også den anerkjente rapporteringsstandarden GRI og har nyttige tips til hvordan dere kan komme i gang med rapporteringsarbeidet. Du får også vite mer om hva som kreves for å få bærekraftsrapporten attestert av en tredjepart.

Webinaret er gratis og tilgjengelig umiddelbart. Registrer deg i dag!

Jeg vil delta!