Ideelt Forum - Ideelle og frivillige organisasjoner, koronapandemien og norsk næringsliv

Dato: Tilgjengelig til 18. september
Tid:
Webinar

  

Cathrine Sæther Karlsen
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Velkommen til «Ideelt Forum» - en seminarrekke fra BDO for ideelle organisasjoner. «Ideelt Forum» skal være et møtested for å treffe andre i sektoren, og få innspill til å takle utfordringene og gripe mulighetene innenfor ideell sektor. Pga. situasjonen med COVID-19 vil inntil videre alle seminaraktiviteter i BDO bli holdt digitalt.

Ideelle organisasjoner går i likhet med mange andre virksomheter en usikker fremtid i møte. BDO ønsker derfor velkommen til webinar om ideelle og frivillige organisasjoners situasjon under Koronapandemien

Vi gjennomgår hvordan kompensasjonsordningen har klart å demme opp for verdiskapningstapet som følge av Covid-19, og vi ser på hvordan organisasjonene er blitt påvirket av pandemien og hvordan regjeringens konkrete tiltak har truffet dem. Hvordan ser fremtiden for frivillige og ideelle organisasjoner ut, sett fra et økonomisk perspektiv?

I tillegg har vi et intervju med lederen i Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, der vi får høre hvordan Redd Barna har tilpasset arbeidet sitt til den nye koronasituasjonen, og hvordan de har inntatt en aktiv offentlig rolle.

Webinaret er gratis, varer i 25 minutter, og er umiddelbart tilgjengelig.

Registrer deg med knappen under, og få tilsendt link til webinaret

Jeg vil delta!

(linken vil bli sendt fra ekstern samarbeidspartner)