Håndverker i Norge: Dagens situasjon og fremtiden

Dato: Tilgjengelig inntil videre
Tid: Webcast
Webcast
web
  Webcast

Anne-Katrine Ekseth Hollum
Email
  • Velkommen til bransjewebcast fra BDO

BDOs bransjeanalyse for bygg og anlegg 2020 viser jevn vekst og stabile marginer for håndverksfagene i Norge. I vår webcast, spesielt rettet inn mot håndverksbedrifter, presenterer vi resultatene for årets bransjeanalyse.

I webcasten tar vi også opp problemstillinger knyttet til lønnsomhet- og likviditetsstyring, og kommer med forslag til hvordan håndverksbedriftene kan jobbe enklere for å løse disse utfordringene. Dessuten presenterer vi et verktøy som skal bidra til både forenkling og bedre struktur på håndverkerens hverdag, og vi besøker en håndverksbedrift for å lære om deres hverdagsutfordringer i grensesnittet mellom ledelse og fagutøvelse.

PROGRAM:
Status for håndverksbedriftene i årets bygg -og anleggsanalyse fra BDO
Rasmus Stallvik Riise, analytiker, BDO

En håndverkers hverdag
Bjørnar Eriksen, Tempe Blikk og Ventilasjon

Hvordan kan håndverksbedriftene bedre likviditeten og lønnsomheten?
Lars Kleveland, Senior Manager, BDO

Ordrestyring – nøkkelen til en bedre hverdag for håndverkerne
Kenneth Stenild Nielsen, salgssjef, Ordrestyring

Webcasten er gratis, varer i 40 minutter, og er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.

Meld deg på