Håndverker i Norge: Dagens situasjon og fremtiden

Dato: Tilgjengelig til 31. desember 2021
Tid:
Webinar

  

Anne-Katrine Ekseth Hollum
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

BDOs bransjeanalyse for bygg og anlegg 2020 viser jevn vekst og stabile marginer for håndverksfagene i Norge. I vårt webinar, spesielt rettet inn mot håndverksbedrifter, presenterer vi resultatene for årets bransjeanalyse.

I webinaret tar vi også opp problemstillinger knyttet til lønnsomhet- og likviditetsstyring, og kommer med forslag til hvordan håndverksbedriftene kan jobbe enklere for å løse disse utfordringene. Dessuten presenterer vi et verktøy som skal bidra til både forenkling og bedre struktur på håndverkerens hverdag, og vi besøker en håndverksbedrift for å lære om deres hverdagsutfordringer i grensesnittet mellom ledelse og fagutøvelse.

PROGRAM:
Status for håndverksbedriftene i årets bygg -og anleggsanalyse fra BDO
Rasmus Stallvik Riise, analytiker, BDO

En håndverkers hverdag
Bjørnar Eriksen, Tempe Blikk og Ventilasjon

Hvordan kan håndverksbedriftene bedre likviditeten og lønnsomheten?
Lars Kleveland, Senior Manager, BDO

Ordrestyring – nøkkelen til en bedre hverdag for håndverkerne
Kenneth Stenild Nielsen, salgssjef, Ordrestyring

Webinaret er gratis, varer i 40 minutter, og er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.

Meld deg på