Kompensasjonsordningen 2.0

Dato: Tilgjengelig til 1. november
Tid:
Webinar

  

Pål-Magnus Lilleberg
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Mandag 18. januar 2021 åpner søknadsportalen for andre runde med kompensasjonsordning for næringslivet. Ordningen gjelder for perioden 1. september 2020 til 30. april 2021, og skal kompensere bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen er i stor grad en videreføring av kompensasjonsordningen for mars til august 2020, men med visse endringer det er viktig å være klar over.

BDOs eksperter gir en innføring i vilkårene og reglene for ordningen, herunder en oppdatering på endringene fra den første kompensasjonsordningen.

Dette webinaret er et opptak av live-webinaret 21. januar 2021, og er gratis.  Opptaket, som varer i 43 minutter, er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.

Registrer deg med knappen under.

Meld deg på