• Webinar: Ny lov om åpenhet i leverandørkjeder

Ny lov om åpenhet i leverandørkjeder

Dato: Tilgjengelig inntil videre
Tid:

  

Øyvind Hartvigsen
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021.  Mange virksomheter må nå ha kontroll på hvorvidt de selv, samarbeidspartnere og underleverandørene gir sine ansatte anstendige arbeidsforhold og opptrer i henhold til menneskerettighetene.  

  • Hvilke virksomheter omfattes av den nye loven?
  • Hva betyr dette for virksomheten og hva må du gjøre?

Velkommen til BDOs webinar om den nye åpenhetsloven, der vi bl.a. behandler ovennevnte spørsmål.  I tillegg vil vi komme inn på kravene til aktsomhetsvurderinger og rapporteringsplikt.  Vi vil også omtale årsaker til at også mindre virksomheter må ha kjennskap til, og forholde seg til den nye loven.

Webinaret holdes av advokat  Øyvind Hartvigsen og direktør Jan Høegh i BDO.  Webinaret varer i ca. 20 minutter, er gratis, og er tilgjengelig umiddelbart etter registrering.

Registrering