• Sikkerhetskultur og den menneskelige faktor

Sikkerhetskultur og den menneskelige faktor

Dato: Tilgjengelig til 1. september
Tid:
Webinar

  

Nadya K Andersen
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

Det er virksomhetens mennesker som vurderer risiko og beslutter hvordan risiko skal håndteres. Retningslinjer og rutiner som utarbeides i virksomheten skal følges av de samme menneskene, og det er dem vi stoler på når de teknologiske eller fysiske barrierene svikter.

Men menneskene kan også være årsak til at sikkerhetsbrudd oppstår. Dette gjelder både de som er innenfor og utenfor virksomheten. Hvorvidt du er en sikringsbarriere eller en risiko for din virksomhet avhenger av din sikkerhetsbevissthet, din kompetanse og ikke minst din sikkerhetsholdning.

I dette webinaret tar BDOs sikkerhetskonsulent Nadya K. Andersen deg gjennom grunnleggende tanker rundt sikkerhetskultur, og hva du som leder eller ansatt bør være opptatt av både i og utenfor virksomheten.

Webinaret, som er gratis, varer i 23 minutter, og er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.

 

Meld deg på