• BDOs bransjeseminar for Bygg- og anleggsbransjen

    Oslo

BDO presenterer Bygg- og anleggsanalysen 2021 - Oslo

Dato: 02. november 2021
Tid: 08.30 - 10.30
BDO
Vika Atrium, Munkedamsveien 45
Oppg. A, 7. et.
0250   Oslo
veibeskrivelse

Henning Dalsegg
Email
  • Velkommen til BDOs BRANSJESEMINAR

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største med 246.000 ansatte og en omsetning mer enn 600 milliarder kroner. Hvert år gjennomfører BDO en omfattende analyse av denne bransjen, basert på data fra mer enn 4 000 selskaper fra hele verdikjeden. Dette gir oss unik innsikt i de mulighetene og utfordringene bransjen står overfor – og hvordan disse best kan adresseres.

Denne innsikten vil vi dele med kunder, samarbeidspartnere andre med interesse for bransjen. Tirsdag 2. november inviterer BDO til lanseringen der vi vil presentere nøkkelfunn fra årets analyse. I tillegg samler vi et knippe nøye utvalgte eksperter som bidrar til å kaste lys over noen av de problemstillingene analysen peker på.

Årets bransjeanalyse fokuserer blant annet på utvikling i vekst, lønnsomhet og konkurranseforhold i de ulike bransjesektorene, nasjonalt og regionalt. Vi stiller også spørsmål ved om vi bygger på en måte som er tilstrekkelig bærekraftig med tanke på miljø og kostnader, og om dagens bransjestruktur er under press.

Program:
Lansering av bransjeanalysen Bygg og Anlegg 2021
Henning Dalsegg og Olav Kvaalen fra BDO vil presentere årets Bygg- og anleggsanalyse.

Organisering og struktur for å sikre lønnsomhet
Tore Torstensen, nestor i bransjen
Tore har vært en nestor i bransjen over lang tid, og har vært og er en viktig bidragsyter til å skape robuste og lønnsomme selskaper i bransjen. Det er tre forhold han mener er særdeles viktig; viktigheten av HMS arbeidet for å skape god bunnlinje, viktigheten av prosjektlederen, og det tredje er eierskapet hos de som produserer. Tore har vært og er en sentral brikke i oppbyggingen av blant annet AF Gruppen, ØM Fjeld og KB Gruppen, i tillegg til Plantasjen. I foredraget vil han dele sine erfaringer og synspunkter på hva han mener er viktig for å skape robuste, fremtidsrettede selskaper med god lønnsomhet.

Hvordan håndtere det juridiske for å bedre lønnsomheten
Wenche Maartmann-Moe og Stian Heimdal, advokater, Advokatfirmaet Arntzen de Besche
De vil gi oss noen råd på veien hvordan bedre lønnsomheten sett fra et juridisk perspektiv og erfaringene de har. De vil gi oss et innblikk i
- Domstolenes krav til entreprenørens kontraktsadministrasjon, ut fra de siste dommer
- Hvordan løse tvister underveis i prosjektet
- De nyeste kontraktsmodellene innen bygg og anlegg

Post korona – påvirkning i bomønstre og boligpriser
Erling Rød Larsen, forskningssjef ved Housing Lab, OsloMet og professor ved Handelshøyskolen BI
Ett av de sentrale spørsmålene vi stiller oss, er om vi kommer til å se en endring i bosettingsmønstre, nå som teknologi og jobbfleksibilitet gjør at arbeidstakere lettere kan jobbe hjemmefra. Hvordan vil dette påvirke hvor og hvordan vi bor? Hvordan vil dette påvirke utvikling boligprisene? Dette vil Erling belyse ut fra sin kunnskap og forskning.

Oppsummering/spørsmål

Seminaret er gratis.  Registrering og frokost fra kl. 08:00

Meld deg på