• Hjemmekontor

Hjemmekontor - endring i forskriften 1. juli

Dato:
Tid: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering


  

Birgitte Elena Sætre
Email
  • Velkommen til webinar!

Påbud om hjemmekontor under pandemien medførte store endringer i måten vi arbeidet på. Nå er påbudet borte, og arbeidsgivere ønsker de ansatte tilbake på arbeidsplassen. De fleste arbeidsgivere ønsker å være fleksible for å være en attraktiv arbeidsplass, men nå oppleves utfordringen med at en del ansatte foretrekker hjemmekontor.  1. juli trer den nye forskriften i kraft. 

Hva kan arbeidsgiver gjøre for å finne en god modell som både arbeidstaker og arbeidsgiver er fornøyd med?   Vi gjennomgår kravene i det skriftlige avtaleverket rundt forskriften.  Webinaret, som er gratis, passer for ledere og HR-personell. 

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Varighet:    8 minutter

 

Foredragsholder:

Birgitte Elena Sætre er advokat og Senior Manager i BDO Advokater, med over 20 års erfaring bl.a. fra arbeidsrettslige problemstillinger. Birgitte har bl.a. erfaring som privatpraktiserende advokat med egen virksomhet, som dommerfullmektig og som saksbehandler/advokat i ulike offentlige virksomheter. 

Meld deg på