1:
  • Skatt på privat konsum

Skatt på privat konsum

Dato: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering
Tid: Varighet 47 minutter

.
webinar   

Irene B Weiby
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Finansdepartementet har fremlagt et forslag til nye regler for beskatning av privat konsum i selskaper. Forslaget gjelder selskap hvor personlig skattyter eier eller kontrollerer minst 50% av aksjene.  Reglene har blitt omtalt som «stoppregler» og «monsterskatt», og innebærer at eiendom, båter, fly og helikopter som selskapet disponerer skal beskattes etter egne sjablonregler, med mindre det kan dokumenteres at objektene brukes i selskapets inntektsgivende aktivitet.

Det er foreslått at reglene får virkning fra 1. januar 2023. Lovforslaget favner bredt og har blitt kritisert.

I dette webinar-opptaket går vi nærmere inn på forslaget, hvem som omfattes og hva dette betyr for bl.a.  familieselskaper, utleievirksomheter etc.  Webinaret varer i 47 minutter.

Webinaret er gratis, og er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.  

Registrer deg med knappen under.  Du får da tilsendt en link for å se webinaret.

Meld deg på